آموزش دروس مهندسی برق آموزش دروس مهندسی عمرانآموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماریآموزش دروس مهندسی شیمیآموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیکآموزش دروس مهندسی مخابراتآموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترلآموزش دروس مهندسی موادآموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزیآموزش دروس رشته فیزیکآموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداریآموزش دروس زیست شناسیآموزش دروس علوم اقتصادی
آموزش ریاضیات دانشگاهی ● آموزش های رایگانآموزش دروس مشترک دانشگاهی
منابع آزمون

منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

 

۱۳۱۷ – منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

محیط زیست

 

زبان تخصصی

 

آلودگیهای محیط زیست

تعاریف

خواص فیزیکی آب

خواص شیمیایی آب

خواص بیولوژیکی آب

خواص رادیولوژیکی آب

شاخص های کیفیت آب

استانداردهای کیفی آب آشامیدنی

تقسیم بندی کیفیت آب در نظام ساپروبیوسیستم

پدیده غنی شدن

آلودگی نفتی

آلودگی حرارتی

عناصر کمیاب (فلزات سنگین)

آفت کش ها

روشهای تصفیه آبهای آلوده

اساس سیستم تصفیه

مراحل تصفیه فاضلاب

گندزدایی آب

روشهای هوادهی

تعریف آلودگی هوا

تاریخچه آلودگی هوا

منابع آلودگی هوا

آلاینده های شاخص

کنترل ذرات

معرفی شاخص های تعیین کیفیت هوا

اثرات آلاینده های هوا بر گیاهان

سرنوشت آلودگی ها در اتمسفر

 

اکولوژی حیات وحش

روشهای یررسی و مطالعه در دانش بوم شناسی

انواع مطالعات بوم شناسی

انتشار. پراکندگی و توزیع

روش های پراکنش حیات وحش (گیاهان و جانوران)

مزایای تکاملی پراکنش (چرا پراکنش صورت می گیرد؟)

تئوری انتخاب زیستگاه

تکامل زیست شناسی

تکامل توام

انقراض

گونه زدایی

مکانیزم های جداکنندهی زادآوری

روشهای انتخاب طبیعی برای گزینش فتوتیپ ها

همکنشی بین گونه

میدان اکولوژیک (آشیان اکولوژیک یا کنج اکولوژیک)

آمار حیاتی (آمار زیستی)

منحنی های بقا

گنجایش غریزی (ذاتی یا سرشتی) رشد جمعیت (r) یا پرامتر مالتوسی

میزان واقعی رشد جمعیت (r)

رشد نمایی جمعیت

منحنی رشد منطقی

طول نسل (G)

ضمیمه

مدیریت حیات وحش

دستورل العمل مدیریت حیات وحش

حفاظت حیات وحش

ارزشهای حیات وحش

انواع طرفداران حیات وحش

تکامل فرد در نوع برخورد با حیوانات وحشی

آموزش حفاظت محیط زیست

زاد آوری حیوانات

تعاریف

رابطه حیات وحش با خاک و استفاده از اراضی

غذا و تغذیه حیات وحش

حرکات حیات وحش

ضمیمه

 

شناخت و حمایت محیط زیست

زمین و مباحث محیط زیست در آن

تعاریف موجود برای محیط زیست

شناخت زمین

اتمسفر و طبقات مختلف آن

ساختمان درونی کره زمین

جابجایی قاره ها

زمین به عنوان یک سیستم

بوم سازگان

ساختمان و عمل بوم سازگان

انواع بوم سازندگان پایداری یا ثبات

فرضیه گایا(مادر زمین)

زیستگاه و آشیان بوم شناختی

زیستگاه و آشیان بوم شناختی

زیستگاههای زیر زمینی

زیستگاههای هوایی

عوامل محدود کننده

سیرانرژی و چرخه مواد

سیر انرژی در اکوسیستم

سیر انرژی در اجراء زنده اکوسیستم زمین

چیقدر میتوان تولید کرد؟

تولید خالص و ناخالص

انرژی در درون یک جویبار یا رودخانه و اقیانوسها

کارایی انرژی و کارایی انتقال

چرخه مواد

شناخت زی- گونگی و تنوع زیست شناختی

اصطلاحات مربوط به زیستگاه گونه

چیرگی و تنوع .اصل طرد رقابتی یا اصل گاس

عوامل زیست محیطی موثر بر تنوع

قلمروهای والاس:اقلیتهای زیستی

بیوم ها (بوم سازگانهای عمده کره زمین)

حفاظت از محیط زیست

خصوصیات مشترک گونه هاد در خطر

معرفی برخی معاهدات و مجامع بین المللی زیست محیطی

 

ارزیابی محیط زیست

تقسیم بندی منابع طبیعی

موجودی منابع کره زمین

مشکلات محیط زیست

پیدایش آمایش سرزمین

خلاصه روند ارزیابی اثرات زیست محیطی

درآمدی بر ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست

نقش انسان در ارزیابی

نظم و بی نظمی در سرزمین

ارزیابی محیط

فرایند ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست

روش های شناسایی منابع

آمار برداری و نمونه برداری

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

تفسیر اتو ماتیک عکس های هوایی و ماهواره ای با استفاده از کاربدهای کامپیوتر

نظام اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

فون پستانداردن ایران

تعاریف حیات وحش

مشخصات پستانداران

زیستگاه

زیست جغرافیا

کنوانسیون جهانی تجارت گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض (سایتیس )

طبقات فهرست سرخ آی . سی.  یو . ان

گونه های اندمیک ، نیمه اندمیک ، بومی ، غیربومی و پیوندی

فون پستانداران دنیا

خانواده خوک

خانواده گوزن ها

خانواده گاوسانان

راسته فرد سمان

گوشتخواران

خانواده خرس ها

خانواده راسوها

خانواده خدنگ

خانواده کفتار

خانواده گربه سانان

راسته فک ها و شیر دریایی

راسته گاوهای دریایی

راسته نهنگ ها ( آب بازان )

خانواده والها

خانواده دلفین ها

خانواده پور پویزها

 

 

زبان تخصصی

 

آلودگی های محیط زیست

آلودگی خاک

عوامل آلودگی خاک

فعالیت های کشاورزی

کودهای شیمیایی و آلی

سموم شیمیایی

آلودگی خاک ناشی از فضولات آلی

اثرات شوینده ها در خاک

اسیدیته خاک

آلودگی خاک ناشی از نشت گازها یا مواد سوختی

آلودگی نفتی در خاک

آلودگی صوتی و مواد زائد رادیو اکتیو

مهمترین منابع تولید سر وصدا در شهر تهران

روش های کنترل صدا

نقص در شنوایی

تقسیم بندی امواج صوتی بر حسب فرکانس

آلودگی رادیو اکتیو در محیط زیست

حساسیت بافت ها نسبت به اشعه

روش های مختلف دفع زباله های اتمی

مدیریت مواد زائد جامد

ترکیبات شیمیایی زباله

مواد زائد خطرناک

چند اصطلاح

بازیابی زوائد جامد

دفع زوائد عفونی

روش های موجود برای استفاده از انرژی مواد

کود گیاهی ( کمپوست )

 

اکولوژی حیات وحش

مفاهیم اساسی بوم شناسی و دانشهای مربوط به آن

وسایل لازم برای کار در صحرا

بایگانی اطلاعات

فرآیند تصمیم گیری درباره گزینش روشهای برآورد جمعیت حیات وحش (برگرفته از گرام کالی )

روشهای صید مجدد ومکرر

روس پیترسون

روش بیلی

روش سیبر

روش شوماخر – اش مایر

روش اشنابل

روش سیبر – جالی

روشهای صید به ازای واحد تلاش

روش Zippin

روش تغییر نسبت ها

تخمین جمعیت به روش غیر مستقیم

شمارش در ترانسکت خطی

برآورد تراکم به کمک روشهای فاصله ای

تنوع زیستی

تنوع کونه ای

 

شناخت و حمایت محیط زیست

مفهوم جمعیت

رشد جمعیت انسانی

پایداری و ظرفیت قابل تحمل

جمعیت انسانی به عنوان یک مشکل زیست محیطی

امید زندگی

چگونه می توان رشد جمعیت را متوقف  کرد

منابع غذا

محصول پایدار

افزایش بازدهی محصول

کنترل زیستی ( Biological Control )

عوامل موثر درتنظیم جمعیت

توالی اکولوژیکی

اصول مربوط به فرآیند توالی عبارتند از

مراحل توالی دریاچه

مکانیزم های خود نظم در سیستم های بوم شناختی

انتخاب اکو مور فولوژیکی محیط

برخی مقدمات ضروری از زیست شناسی ، ریاضیات و اسلوب شناسی علمی

اصول علم محیط زیست

متغیرهای اصلی بوم شناختی

اختلالات ناشی از آب و هوا در سیستم های بوم شناختی

اکوسیستم (جنگل و آب خیز )

سیستم های علفزار و مرتع

سیستم های کشاورزی

تالاب ها

پدیده ال نینو

بزرگ نمایی بیولوژیکی

مه دود

وارونگی هوا

اثر گلخانه ای

اثر حرارت جزیره ای

 

ارزیابی محیط زیست

جگونگی نقشه سازی واحدهای شکل زمین

روش تهیه نقشه طبقات شیب

روش تهیه نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا

روش تهیه نقشه جهت های جغرافیایی

روش تهیه نقشه واحدهای شکل زمین

ارزیابی و طبقه بندی سرزمین

مدل اکو لوژیکی کاربری جنگل داری

مدل اکو لوژیکی کاربری های کشاورزی و مرتعداری

مدل اکولوژیکی آبزی پروری

سرزمین مناسب برای آبزی پروری

مدل اکولوژیکی حفاظت محیط زیست

مدل اکولوژیکی توریسم

مدل اکولوژیکی تفرج متمرکز

چگونگی ارزیابی

نقشه سازی توان سرزمین (نقشه طبقه بندی اراضی یا کابری ها )

حفاظت محیط زیست

اعمال حفاظتی در سطح ملی

بررسی طبقه بندی آی . یو . سی . ان از پارک ها و مناطق حفاظت شده

ذخیره گاه طبیعت محدود شده /ذخیره گاه علمی

مناطق حیاتی طبیعی /اندوختگاه انسان شناسی

مناطق تحت مدیریت استفاده چند جانبه /مناطق تحت مدیریت

اندوختگاه زیست سپهر

میراث طبیعت جهانی

ضرورت طبقه بندی

برخی از دستاورد ها و فواید سیستم طبقه بندی مناطق حفاظت شده

ضرورت تغییر سیستم طبقه بندی سال۱۹۷۸

تاریخچه محیط زیست و مناطق چهارگانه ایران

جایگاه مناطق تحت حفاظت ایران در طبقه بندی نوین

طرح پارک داری

مدیریت و توسعه پارک ها

برنامه ریزی

برنامه اداری توسعه و نگهداری پارک

ساختمان ذخیره گاه زیست کره

 

بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

راسته حشره خواران

خانواده خارپشت ها

خارپشت اروپایی

خارپشت ایرانی

خانواده حفار ها

حفاراروپایی ( موش کور اروپایی )

حفار ایرانی

راسته خفاشها

راسته جوندگان

خانواده سنجابک ها

خانواده سنجابک ها

سنجابک دم موشی ایرانی

خانواده تشی

خصوصیات کلی پرندگان

پر پرندگان

پرهای اصلی

پرهای غیر اصلی یا کرک پرها

پای پرندگان

انواع پا در پرندگان فاقد پای پرده دار

حواس در پرندگان

اسکلت پرندگان

دستگاه گوارش

دستگاه تناسلی

دستگاه گردش خون

دستگاه تولید صدا

عادات و رفتار پرندگان

تولید مثل

انکو باسیون تخمها ( جوجه کشی )

رشد و پرورش جوجه ها

مهاجرت

انواع پرواز در پرندگان

تغذیه در پرندگان

شکار توسط پرندگان شکاری

ریمه (پلت )

راسته غواص سانان

راسته کشیم سانان

راسته پلیکان سانان

راسته لک لک سانان

راسته غاز سانان

راسته کبوتر دریایی سانان

راسته ماکیان سانان

راسته درنا سانان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش ریاضی عمومی ۱
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی ۲
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + دوازده =

بستن