.

آموزش دروس مهندسی برقآموزش دروس مهندسی عمرانآموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماریآموزش دروس مهندسی شیمیآموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیکآموزش دروس مهندسی مخابراتآموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترلآموزش دروس مهندسی موادآموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزیآموزش دروس رشته فیزیکآموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداریآموزش دروس زیست شناسیآموزش بورس و تحلیل تکنیکال
آموزش ریاضیات دانشگاهی● آموزش های رایگانآموزش دروس مشترک دانشگاهی

 

زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه گوگایالمو مارکونی

گوگلیالمو مارکونیمخترع رادیو در سال ۱۸۷۴ در شهر بولونیایتالیا به دنیا آمد. او از خانواده‌ایمرفه بود و معلمان و مربیان خصوصیتعلیم و تربیت او را به عهده داشتند.

مارکونیدر سال ۱۸۹۴ و به سن بیست سالگیمطالبیدرباره آزمایش‌هایانجام شده توسط هنریش هرتز خواند. آن آزمایشات به وضوح وجود امواج نامرئیالکترومغناطیسیرا که با سرعتیمعادل سرعت نور در فضا حرکت می‌کردند، نشان داده بود.

بلافاصله این فکر برایمارکونیپدید آمد که می‌توان بدون استفاده از سیم از این امواج برایفرستادن علائمیبه فواصل دوردست بهره گرفت. این امر امکاناتیرا برایارتباطات فراهم می‌کرد که در استفاده از تلگراف با سیم میسر نبود. از جمله اینکه با این روش ارسال پیام‌ها برایکشتی‌هایدر حال حرکت در دریاها ممکن می‌شد.

تا سال ۱۸۹۵ تنها با یک سال تلاش مارکونیموفق شد وسیله لازم برایاین کار را بسازد. در سال ۱۸۹۶ مارکونیوسیله مزبور را در انگلستان به نمایش گذاشت و توانست اولین امتیاز انحصاریاختراع خود را دریافت نماید. مارکونیسریعاً یک شرکت تأسیس کرد و در سال ۱۸۹۸ اولین رادیوگرام (مارکونیگرام) ارسال شد. سال بعد او توانست پیام‌هایبی‌سیم را به آن سویکانال مانش بفرستد. با اینکه در سال ۱۹۰۰ مهمترین امتیاز خود را دریافت نمود ولیهمچنان به کار خود ادامه داد و برایبهبود و تکمیل اختراع خود تلاش کرد. در ۱۹۰۱ او موفق شد یک پیام رادیو به آن سویاقیانوس اطلس، از انگلستان به نیوفونلند، بفرستد.

اهمیت این اختراع جدید در یک حادثه غم‌انگیز به خوبیآشکار گردید. در سال ۱۹۰۹ کشتی«اس.اس.ریپوبلیک» در تصادفیصدمه دید و غرق شد. از طریق پیام‌هایرادیوییکمک خواسته شد و تمام سرنشینان کشتیبجز ۶ نفر نجات یافتند. در همین سال مارکونیبه خاطر اختراعش برنده جایزه نوبل شد. در سال بعد مارکونیموفق شد پیام‌هایرادیوییرا از ایرلبند به آرژانتین، یعنیمسافتیبالغ بر شش هزار مایل بفرستد.

تمام این پیام‌ها با روش خط و نقطه (مورس) فرستاده شده بود. اینک مشخص گردید که صدا را نیز می‌توان به وسیله رادیو منتقل کرد. ولیاین کار تا سال ۱۹۱۵ عملینشد. انتشارات رادیوییدر مقیاس تجاریتنها در اوایل دهه ۱۹۲۰ آغاز گردید ولیپس از آن خیلیزود توسعه یافت و همگانیشد.

اختراعیکه حقوق انحصاریآن فوق‌العاده با ارزش بود بدون تردید برخیدرگیری‌هایحقوقیو قضاییرا برمی‌انگیخت. اما تمام این مرافعات و دادخواهی‌ها با رأیصریح دادگاهها در سال ۱۹۱۴ مبنیبر حق اولویت مارکونیبه خاموشیگرایید. در سال‌هایبعد مارکونیتحقیقات مهمیدر باب موج کوتاه و مخابرات مایکروویو انجام داد. او در سال ۱۹۳۷ در شهر رم درگذشت.

از آنجا که مارکونیتنها به عنوان یک مخترع معروف می‌باشد بدیهیاست که تأثیر او نیز مناسب با اهمیت رادیو و تبعات مستقیم آن خواهد بود. (مارکونیتلویزیون را اختراع نکرد اما اختراع رادیو گامیمهم برایاختراع تلویزیون بود و بنابراین منصفانه خواهد بود اگر قسمتیاز اعتبار اختراع تلویزیون به مارکونیداده شود). روشن است که ارتباطات بی‌سیم در دنیاینوین از اهمیت ویژه‌ایبرخوردار است. در انتقال اخبار برایسرگرمیو تفریح، مقاصد نظامی، تحقیقات علمیو انجام وظایف و بسیاریموارد مقاصد دیگر از بی‌سیم استفاده می‌شود. اگر چه برایبرخیموارد می‌توان از تلگراف، که نیم قرن قبل اختراع شده بود، استفاده مشابهیکرد اما در بسیاریاز موارد رادیو بی‌رقیب است و چیزیرا نمی‌توان جانشین آن کرد. با استفاده از آن می‌توان با اتومبیلهایدر حال حرکت، کشتی‌ها در دریاها و هواپیماهایدر حال پرواز و حتیسفینه‌هایفضاییارتباط برقرار کرد. اختراع رادیو بسیار مهمتر از اختراع تلفن می‌باشد. پیامیکه با تلفن فرستاده می‌شود با رادیو نیز می‌توان ارسال کرد در حالیکه با رادیو می‌توان با نقاطیارتباط برقرار کرد که امکان تماس تلفنیوجود ندارد.

با توجه به این نکته و از آنجا که ارتباط بی‌سیم بسیار مهمتر از ارتباط تلفنیاست مارکونیدر رده‌ایبالاتر از گراهام‌بل قرار می‌گیرد. اگر ادیسون کمیبالاتر از مارکونیقرار داده شد به این دلیل است که او صاحب اختراعات متعدد و زیادیبود هر چند هیچ‌کدام از آنها به تنهاییاهمیت و ارزش رادیو را نداشتند. از آنجا که رادیو و تلویزیون تنها قسمت کوچکیاز موارد استفاده عملیاز کارهاینظریماکسول و فاراده می‌باشد. بنابراین منصفانه است که مارکونیپایین‌تر از آن دو تن قرار داده شود. اما با توجه به اینکه معدودیاز بهترین چهره‌هایسیاسیتأثیریمشابه به تأثیر مارکونیبر جهان داشته‌اند بنابراین مارکونیرا باید سزاوار و شایسته رده بالاییدر این فهرست دانست.

 

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =