.

آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی
.

زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه ژان پیاژه

روانشناس دیگریکه شهرت زیادیبرایموسسه ژان ژاک رسو کسب کرد، جانشین کلاپارد در کرسیروانشناسیتجربیو رئیس آزمایشگاه روانشناسیدر دانشگاه ژنو ژان پیاژه کودک شناس معروف بود. پیاژه روانشناس رشد، منطق دان، مربیتعلیم و تربیت و فیلسوف بودکه به مدت بیش از چهل سال پیاژه و همکاران او ازجمله باربر اینهلدر استاد دانشگاه ژنو تحقیقات وسیعیرا درباره کودکان انجام داده و نظریه هایمهمیدر زمینه رشد عقلیو ادراکیکودکان عرضه کرده اند. پیاژه از دیدگاه معرفت شناسیژنتیک به مطالعه زبان واندیشه کودکان، هوش، اخلاق و چگونگیاستدلال در آنها پرداخته است. او یافته هایخود را درکتابها و مقالات متعددیشرح داده است. از آن جمله میتوان به آثار زیر اشاره کرد : زبان وتفکر کودک(۱۹۲۴) قضاوت اخلاقیدر کودک(۱۹۳۲) و روانشناسیهوش(۱۹۵۰).

به عنوان یک متفکر سیستم گرا و منتقد روانشناسیگشتالت، پیاژه میان کارکردهایهوش و ادراک فرق میگذارد و معتقد است که سازمان ادراکیکودک بر اثر رشد ذهنیاو تغییر میکند. پیاژه بدون تردید بزرگترین روانشناس عصر حاضر است. اما پیاژه تنها یک روانشناس نابغه نیست دانشمند بزرگیهم است که برایدست یافتن به یک جهان بینیعلمیمتناسب با پیشرفت هایعصر حاضر و پیریزیشناخت شناسیجدید راهیدراز پیموده است.

ژان پیاژه در نهم اوت ۱۸۹۶ در شهر نوشاتل در سوئیس چشم به جهان گشود. ویفرزند مادریکه شدیدا پایبند مذهب و پدریکه در مقام یک استاد تاریخ نسبت به اعتقادات مذهبیبیگانه بود. این تنافر متافیزیکیپدر و مادر ساختمان فکریزودرس این دانشمند را از آغاز زیر تاثیر خود قرار گرفت و تعارض بین باور و دانش را در او زنده نگهداشت. حاصل پژوهش هایویدر آثاریمانند زبان و فکر در کودک، حکم و استدلال در کودک، جهان به تصور کودک و علیت جسمانیدر کودک منتشر ساخت. در دهه ۱۹۵۰-۱۶۴۰ آثار مهمیدرباره دوره سن آموزشگاهیتوسط پیاژه انتشار یافت آثاریکه در آنها مسایل مربوط به نگهداریذهنیخصوصیات فیزیکیو هندسیاشیاء، بازگشت پذیریذهنیو غیره مورد بررسیقرار گرفتند.

پیاژه در اواخر دهه شصت به موازات توسعه روز افزون فعالیت هایمرکزشناخت شناسیژنو که تا پایان عمر رهبریآن را به صورت فعال بر عهده داشت به تصریح وتدقیق نظرات خود درباره مسایل بزرگ دست زد : در سال۱۹۶۷ با انتشار کتاب زیست شناسیو شناخت پیوستگیجنبه هایزیستیو عقلیرا ترسیم کرد. در سال۱۹۷۰ در اثر مشهور ساختینگریمسئله ساخت و پدید اییرا از دیدگاه تحولیو در چارچوب علوم مختلف مورد بررسیقرار داد. در سال۱۹۷۴ در کتاب هشیار شدن اهمیت این مسئله را که سالیان دراز روانشناسان حل شده میپنداشتند با اهمیتیفراتر از کشف ناهشیاریتوسط فروید شناساند. و در نهایت پیاژه در سپتامبر ۱۹۸۰ در گرما گرم راهبریپژوهش هایمرکز شناخت شناسیوتدوین نتایج پژوهش هایگوناگون چشم از جهان فرو بست و جهان علم را دربهت و اندوه فرو برد.

 

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + نوزده =