.

آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی
.

نمونه قرارداد

دانلود رایگان نمونه قرار داد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

قرارداد

(فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

 

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………………………… ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

موضوع قرارداد:

فروش تمامت شش دانگ یکباب خانه مسکونی دارای پلاک ……………….. فرعی از ……………….. اصلی به مساحت ……………….. متر مربع واقع در تهران بخش ……………….. ثبتی و به نشانی ……………….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپی ……………….. صادره به نام خانم/آقای ……………….. انتقالی مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمی شماره ……………….. مورخ ……………….. دفتر خانه ……………….. تهران و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء عرصتا و اعیانا به انضمام برق به شماره پرونده ……………….. و آب به شماره اشتراک …………….. و گاز شهری به شماره شناسایی ……………….. و یک رشته تلفن به شماره ……………….. منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه.

مبلغ قرارداد(قیمت مورد معامله): مبلغ ……………….. ریال رایج که مبلغ ……………….. ریال از آن طی چک شماره ……………….. مورخ ……………….. عهده حساب جاری  ……………….. بانک ……………….. شعبه ……………….. تسلیم فروشنده گردیده و مابقی که مبلغ ……………….. ریال است بر ذمه خریدار دین ثابت است که در تاریخ ……………….. و همزمان با تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه به فروشنده بپردازد.

کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اضهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده است.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و با قرار مبیع در تصرف فروشنده است که متعهد گردیده مورد معامله را در تاریخ ……………….. صحیحا و سالما تخلیه کرده و در مقابل اخذ رسید به خریدار تحویل دهد و در صورت عدم تحویل به موقع، فروشنده ملزم به تادیه روزانه مبلغ ……………….. ریال به عنوان خسارت تاخیر تخلیه و تحویل و وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار محق به مراجعه از طریق مراجعه رسمی جهت تخلیه و تحویل مبیع و وصول وجه التزام مزبور از تاریخ سررسید مرقوم می باشد و فروشنده اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد.

شروط:

  • کلیه مالیاتهای و مالیات نقل انتقال و عوارض شهرداری به عهده فروشنده و هزینه محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق بالمناصفه بعهده طرفین است.
  • تاریخ و ساعت حضور در دفتر خانه جهت تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه ساعت ………. صبح روز ………… مورخه ………… ماه یکهزار و سیصد و …… شمسی و در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………… واقع در تهران در خیابان ……………….. می باشد که طرفین ملزم به حضور در آن و اجرای مفاد متن این قرارداد می باشند.
  • دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی و عوارض و اخذ پاسخ استعلامیه های دفترخانه و سایر مجوزات مربوطه و ارائه آن به دفترخانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذکر با فروشنده است.
  • بنا به اصل مالکیت خریدار که طبق این مبایعه نامه قطعیت یافته خریدار حق انتقال مورد معامله را جزا یا کلا دارد بنابراین نسبت به مورد انتقال اخیرالذکر قائم مقام خریدار مالکیت خواهد داشت که طبیعتا متعهد به اجرای مفاد این مبایعه نام قطعیه در قسمتی که مالکیت او محرز گردیده می باشد.
  • طرفین اعم از فروشنده و خریدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی مابین آنان بطور شفاهی منعقد شده متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این مبایعه نامه قطعیه گردیده و می باشند.
  • تادیه بدهی های احتمالی ناشی از آب و برق و گاز و تلفن منصوبه تا روز تخلیه و تحویل به عهده فروشنده است و الا خریدار حق دارد آنرا پرداخته و با ارائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه و وصول کند.
  • ضمان درک از تاریخ زیر لغایت پنجاه سال شمسی به عهده فروشنده می باشد.

این مبایعه نامه در ۲ نسخه متحد المتن و متحدالاعتبار تنظیم و امضا شده و مبادله گردید.

 

 

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)              محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)

 

 

 

 

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
آموزش ICDLآموزش برنامه‌‌نویسیآموزش بورس
آموزش اکسل Excelآموزش طراحی سایتآموزش ریاضی عمومی
آموزش آفیس Officeآموزش ساخت بازی موبایلآموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتیآموزش برنامه‌‌نویسی اندرویدآموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کارآموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محورآموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجیآموزش راه‌اندازی و مدیریت سایتآموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازیآموزش طراحی و گرافیک کامپیوتریآموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =