مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرار دادنصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

0

تاریـخ :

شماره :

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند   

 

 

این قرارداد بین شرکت ……………. که از این پس به عنوان فروشنده خدمات ذکر می شود و به نمایندگی آقای ………………. به آدرس : ………………………………………………….. و

استفاده کننده از خدمات به نمایندگی…………….. که پس از این بعنوان خریدار ذکر می گردد، به آدرس : ………………………………..  .منعقد گردید.

 

ماده ۱- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتست از نصب رایگان  یک  دستگاه کنترلر هوشمند تأسیسات حرارتی ساختمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی توسط فروشنده خدمات و اجاره به شرط تملیک دستگاه توسط خریدار.

 

ماده ۲ مدت قرارداد : از زمان نصب دستگاه به مدت ۵ سال شمسی

 

 

ماده ۳ محل انجام قرارداد : در محل آدرس خریدار (آدرس فوق الذکر)

 

 

ماده ۴ مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد با صرفه جویی انرژی توسط سیستم فوق ، مرتبط بوده و به شکل زیر محاسبه می شود.

۱-۴ – مصرف متوسط سالیانه خریدار طبق قبوض انرژی مصرفی محاسبه گردیده، سپس در طی دوره های شش ماهه قبوض انرژی مصرفی در دوره بهینه سازی از میزان مشابه متوسط مصرف سالانه قبل از بهینه سازی کسر می گردد و۵۰ % مبلغ انرژی صرفه جویی شده به قیمت روز آن ، توسط خریدار به فروشنده خدمات پرداخت می گردد.

۲-۴ – مبلغ محاسبه شده بالا به مدت ۵ سال و هر سال با توجه به قیمت روز انرژی محاسبه و توسط فروشنده خدمات دریافت می گردد.

 

ماده ۵ گارانتی و سرویس : در طی مدت قرارداد (موضوع ماده ۲) دستگاه فوق (و یا دستگاههای موضوع ماده ۱) گارانتی می باشد و کلیه هزینه های سرویس دستگاه و متعلقات مربوط به فروشنده خدمات است و سایر هزینه های سرویس و نگهداری موتورخانه مطابق روال معمول گذشته به عهده خریدار می باشد.

تبصره ۱ : در صورت دستکاری غیر مجاز و تغییرات سیم کشی ، دستگاه از شرایط گارانتی خارج خواهد شد.

 

ماده ۶ تعهدات فروشنده خدمات :

۱-۶ – فروشنده خدمات موظف است دستگاه فوق را در محل آدرس خریدار بصورت رایگان نصب نماید و پس از آن، طی بازدید های دوره ای از صحت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل نماید.

۲-۶- در صورتیکه خریدار تقاضای بازدید از دستگاه را نماید، فروشنده خدمات موظف به بازدید و سرویس رایگان دستگاه می باشد.

 

ماده ۷- تعهدات خریدار :

۱-۷- خریدار متعهد می گردد ،‌ به توصیه های فروشنده خدمات جهت استفاده صحیح از سیستم ، عمل نماید .

۲-۷- کپی قبوض انرژی مصرفی دوره های پس از بهینه سازی انرژی را به فروشنده خدمات ارائه نماید و پس از محاسبه مبلغ انرژی صرفه جویی شده ، آنرا به فروشنده خدمات بپردازد .

 

ماده ۸- امور مالی : با توجه به مبلغ صرفه جویی شده در هر سال ،‌ فروشنده خدمات ۵۰ % مبلغ صرفه جویی شده را طبق قرارداد از خریدار مطالبه می نماید که زمان پرداخت وجه فوق ، حداکثر یک هفته از زمان اعلام فروشنده خدمات می باشد .

 

ماده ۹- توضیحات نحوه اجرا :

۱-۹- برای محاسبه میزان مصرف انرژی سالانه قبل از دوره بهینه سازی انرژی (جدول الف) ، متوسط میزان مصرف سالهای گذشته محاسبه می گردد و طبق جدول مربوطه ، اعداد فوق به تأیید خریدار و فروشنده خدمات رسیده است .

تبصره ۲ : در صورت تغییرات مکانی ، جابجایی واحدها ، تغییرات و یا نصب مشعل ، الکتروپمپ و تجهیزات جدید در موتورخانه ، تغییرات در تعداد و حجم رادیاتورها و فن کویل ها و یا تغییرات در تعداد و ظرفیت سایر وسایل، نظیر بخاری گازی و … بلافاصله موارد

 

را به فروشنده خدمات اطلاع دهد تا میزان تغییر مصرف در انرژی مجدداً به عنوان مبنای محاسبات به تأیید و امضای طرفین برسد تا از زمان مذکور قابل اجرا باشد.

۲-۹- در دوره بهینه سازی مصرف انرژی ، اعداد قرائت شده کنتور که در جدول (ب) وارد و به تأیید طرفین رسیده است ملاک محاسبه پرداختهای سالانه می باشد .

۳-۹- با توجه به اینکه هیچگونه وجهی بابت دستگاه، نصب آن و خدمات پس از نصب توسط فروشنده خدمات دریافت نمی گردد و تنها عایدات فروشنده خدمات ، دریافت ۵۰ % مبلغ انرژی صرفه جویی شده در مدت قرارداد و بصورت سالانه می باشد، پرداخت به موقع عایدات فروشنده خدمات ،‌ الزامی است و به ازاء هر روز تأخیر در پرداخت مبلغ فوق ، هفت صدم درصد جریمه به ازاء هر روز محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می گردد .

۴-۹- در صورت عدم تمایل فروشنده خدمات یا خریدار ، هر یک به تنهایی از ادامه قرارداد ، قرارداد تا زمان اعلام انصراف کتبی هر یک از طرفین معتبر بوده و پس از آن فروشنده خدمات اقدام به جمع آوری دستگاه (یا دستگاهها) و متعلقات مربوط می نماید.

بدیهی است خریدار ملزم به پرداخت حقوق فروشنده خدمات تا زمان اعلام انصراف کتبی خود می باشد.

۵-۹- در صورت اتمام مدت قرارداد و پرداخت وجوه مورد نظر قرارداد به فروشنده خدمات ، ‌دستگاه فوق متعلق به خریدار بوده و از آن پس ، فروشنده خدمات هیچگونه وجهی جهت صرفه جویی از خریدار مطالبه نخواهد کرد.

تبصره: تا زمان اتمام مدت قرارداد ، دستگاه و متعلقات آن متعلق به فروشنده خدمات بوده و خریدار هیچگونه حقی نسبت به مالکیت دستگاه فوق ندارد.

این قرارداد در ۹ ماده ، ۱۱ بند و ۳ تبصره و در دو نسخه تنظیم و هر دو حکم واحد را دارند.

 

 

                نماینده فروشنده خدمات                                          خریدار

مهر و امضاء                                 مهر و امضاء

جدول الف برآورد مصرف سالانه انرژی ساختمان قبل از بهینه سازی

متوسط مصرف سالانه سوخت تاریخ امضاء طرفین امضاء خریدار امضاء فروشنده
       

ملاحظات :

 

 

جدول ب قرائت های دوره ای کنتور در مدت قرارداد

 

تاریخ قرائت کنتور عدد قرائت شده امضاء خریدار یا نماینده امضاء نماینده فروشنده تاریخ قرائت کنتور عدد قرائت شده امضاء خریدار یا نماینده امضاء نماینده فروشنده
               
               
               
               
               
               
               
  1. ۱. مساحت زیر بنای (حرارتی) ساختمان …………………………………….مترمــــربع سیستم سرمایش چیلر جذبی. دارد¨  ندارد¨
  2. طبق ماده ۹ قرارداد، آیا در دوره بهینه سازی تغییراتی (نظیر اضافه شدن وسایل گاز سوز و بخاری گازی) داشته اید؟ بلی¨          خیر¨
  3. ۴. کاربری ساختمان. مسکونی¨ غیر مسکونی¨

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات