مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب( PC )

0

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC )

 

تعریف ها و تفسیرها

 

ماده ۱٫ تعریف ها

کلمات یا عبارت های زیر , در هرجای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان , دارای معانی تشریح شده در زیراند . این معانی , برحسب مورد می توانند به مفهوم مفرد و یا جمع , به کار روند :

۱-۱- « پیمان » , شامل موافقت نامه بین کارفرما و پیمانکار , برای اجرای موضوع پیمان و مشتمل بر « اسناد پیمان » به شرح ماده ۲ موافقت نامه است .

۱-۲- « موافقت نامه » , سندی است که بین کارفرما و پیمانکار مبادله می شود و مشخصات اصلی پیمان , مانند مشخصات دو طرف , موضوع , مبلغ و مدت پیمان , در آن بیان شده است .

۱-۳- « شرایط عمومی », مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان را تعیین می کند .

۱-۴- « شرایط خصوصی » , عبارت از شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی , برای این پیمان خاص تنظیم شده است . مواد درج شده در شرایط خصوصی , هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند .

۱-۵- « پیوست » , مشخصات و مدارک تکمیلی است که اختصاصاً در این پیمان , به منظور تکمیل مفاد موافقت نامه پیمان تنظیم شده است .

۱-۶- « کارفرما » شخص حقوقی است که طرف پیمان با « پیمانکار » است و کارهای موضوع پیمان برای وی انجام می شود . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما , در حکم کارفرما هستند .

۱-۷- « پیمانکار » , شخص حقوقی است که طرف پیمان با « کارفرما » است و اجرای کارهای موضوع پیمان را به عهده گرفته است , نمایندگان و جانشین های قانونی « پیمانکار » , در حکم   « پیمانکار » هستند .

۱-۸- « مهندس مشاور » , شخص حقوقی است که به عنوان عامل فنی کارفرما , برای انجام خدمات فنی در زمینه های کارهای موضوع پیمان و به شرح ماده ۵۰ تعیین شد ه و در ماده ۷ موافقت نامه , معرفی گردیده است .

۱-۹- « بازرس فنی » , شخصی است حقیقی یا حقوقی , که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر فعالیت های کنترل کیفی کارهای انجام شده از سوی پیمانکار , به کار گمارده می شود تا زیر نظر مهندس مشاور انجام وظیفه کند .

۱-۱۰- حذف می شود .

۱-۱۱- « فروشنده » , تولید کننده , سازنده , تأمین کننده , توزیع کننده یا عامل فروش است که از طریق انعقاد پیمان با پیمانکار , متعهد به تأمین اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار است . تولیدکنندگان , سازندگان , تأمین کنندگان یا توزیع کنندگان اقلامی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز کار فروشندگان نیز , « فروشنده » نامیده می شوند .

۱-۱۲- « پیمانکار دست دوم » , شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور انجام بخش یا بخش هایی از عملیات ساختمان و نصب و خدمات فنی مرتبط با آن در « کارگاه » , به وسیله پیمانکار و از طریق عقد قرارداد با وی , به کار گمارده شده است.

۱-۱۳- « لیسانس » , دانش فنی بخش هایی از کار است که منحصراً به نام « صاحب لیسانس » ثبت شده است .

۱-۱۴- « صاحب لیسانس » , شخصی است حقیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری تمام یا بخشی از کار موضوع پیمان است و طبق بند ۲۵-۱ و پیوست ۱۶ , فناوری و دانش فنی تمام یا بخشی از کار را تأمین می کند .

۱-۱۵- « کار » , مجموعه خدمات تأمین , مصرف , و به کارگیری مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی است , که طبق اسناد و مدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود .

۱-۱۶- « کارگاه » , اراضی یا سایر محوطه هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان , به منظور احداث کار موضوع پیمان و یا انبار و راه های دسترسی مرتبط با آنها , از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود .

۱-۱۷- « پروژه » , عبارت از مجموعه کامل قابل بهره برداری است که کار موضوع پیمان , تمام یا قسمتی از آن است .

۱-۱۸- « مبلغ پیمان » , عبارت از مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه است , که می تواند براساس ماده ۵۶ تغییر یابد .

۱-۱۹- « مبلغ مشروط » , مبلغی است که در بند ۳-۲-۴ , موافقت نامه درج شده است و پرداخت آن , مشروط به دستور کارفرما برای انجام کارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیزات به وسیله پیمانکار , براساس ماده ۵۴ است .

۱-۲۰- « مدت پیمان » , عبارت است از مدت درج شده در ماده ۵-۳ موافقت نامه و تغییرات بعدی آن طبق ماده ۶۴ , به منظور تکمیل کار و تحویل موقت براساس ماده ۶۰ .

۱-۲۱- « نافذ شدن پیمان » , به معنای شروع تعهدات دو طرف است .

۱-۲۲- « ابلاغ شروع کار » , دستور کارفرما به پیمانکار مبنی بر شروع کار , طبق بند ۵-۲ موافقت نامه است .

۱-۲۳- « دوره مسئولیت رفع نقص » , دوره زمانی تعیین شده در ماده ۶۱ است , که طی آن پیمانکار مسئول رفع هر نوع عیب و نقص در کارهایی است که در تعهد اوست .

۱-۲۴- « گواهی رفع نقص » عبارت از گواهی تأیید رفع نواقص احتمالی موجود در کارها به هنگام تحویل موقت است , که با توجه به بند ۶۰-۲ صادر می شود .

۱-۲۵- « اسناد و مدارک فنی » , عبارت از مجموعه اسناد فنی , استانداردها , کدها , آئین نامه ها , مشخصات فنی , نقشه ها و سایر مدارک به شرح پیوست ۱۸ , است که کار موضوع پیمان باید طبق آنها , به وسیله پیمانکار انجام شود .

۱-۲۶- « مدارک تسلیمی پیمانکار (Submittals) » , عبارت از هرگونه نقشه , مشخصات و مدارک تهیه شده به وسیله پیمانکار از قبیل گزارش های پیشرفت , نقشه های کارگاهی , برنامه ریزی های دوره ای و ………………. است که در طول مدت پیمان تسلیم کارفرما می شود .

۱-۲۷- « دستور تغییرکار » , سندی است که افزایش , کاهش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها , در آن درج شده است و به امضای کارفرما و پیمانکار می رسد .

۱-۲۸- « مصالح و تجهیزات » , عبارت است از مواد , اجناس , کالاها , دستگاه ها , ادوات , اقلام و به طور کلی , هر آن چیزی که در کار مصرف شده و باقی می ماند .

۱-۲۹- « ماشین آلات ساختمانی » , عبارت از تمام دستگاه ها و ماشین آلات است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب لازم است , اما شامل دستگاه هایی که در کار باقی می مانند نمی شود .

۱-۳۰- « عملیات ساختمان و نصب » , عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه , مکانیک , لوله کشی , برق , ابزار دقیق , رنگ , عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آنها است , که در محل « کارگاه » به منظور احداث کار موضوع پیمان , تا مرحله پیش راه اندازی , با استفاده از     « مصالح و تجهیزات » , به اجرا درمی آید .

۱-۳۱- « پیش راه اندازی (Precommissioning) » , به تمام عملیات پس از تکمیل ساختمان و نصب , از قبیل انجام آزمایش ها , بازرسی ها و هر نوع کارهای تکمیلی دیگر گفته می شود , به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده راه اندازی سازد .

۱-۳۲- « تکمیل مکانیکی » , به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی است , به نحوی که کار مورد نظر آماده راه اندازی باشد .

۱-۳۳- « راه اندازی (Commissioning) » , به معنای انجام کارهای لازم برای قرار دادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی پس از تکمیل مکانیکی , طبق ماده ۵۹ است .

۱-۳۴- « آزمایش عملکردی (Performance ) » , مجموعه آزمایش ها و رسیدگی هایی است که براساس ماده ۵۹ , به منظور حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین شده عملکردی و میزان مصارف , طبق پیوست ۹ , پس از مرحله راه اندازی صورت می گیرد .

۱-۳۵- « مرجع فنی » شخص حقیقی یا حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه است که کارفرما یا مهندس مشاور و پیمانکار , در موارد اختلاف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی , از وی استفسار می کنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است .

ماده ۲٫ تفسیرها

۲-۱- روز , ماه , سال : منظور از روز , روز تقویمی و منظور ازماه و سال , ماه و سال شمسی , طبق تقویم رسمی کشور است .

۲-۲- مفرد و جمع : هرجا معنی عبارت ایجاب کند , کلمات مفرد , معنی جمع و کلمات جمع , معنی مفرد دارد .

۲-۳- عنوان ها : عنوان های درج شده در شرایط عمومی , تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که مشترکاً زیر آن عنوان قرار گرفته اند و نمی توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد .

 

اقدام های اولیه

ماده ۳٫ اقدام های اولیه پس از عقد پیمان

۳-۱- تسلیم ضمانت نامه

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات