مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد تغییرات و تعمیرات

0

تاریخ :

شماره :

 

قرارداد تغییرات و تعمیرات

 

این قرارداد بین کارخانه …………… از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت …….. کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. به آدرس …………….. کوچه ……………..تلفن ………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده ۱) موضوع قرارداد

تغییرات و تعمیرات لازم براساس پیوست شماره ۱ شامل ۶۳ قلم که جزء لاینفک قرارداد می باشد و در واحد سازمانی واقع در کوی مهندسین مقابل مهمانسرا .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

۱۰۰ روز کاری از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد .

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد معادل ۲۰ درصد بالاسری کلیه هزینه های انجام شده تعیین می گردد .

تبصره ۱ : فاکتورهای ارائه شده توسط پیمانکار , بوسیله کارفرما قابل پیمانکار پرداخت خواهد بود .

تبصره ۲ : تأمین کلیه مصالح و نیروهای لازم به عهده پیمانکار می باشد .

ماده ۴) نحوه پرداخت

هزینه ها در طی مدت انجام کار و با ارائه صورت وضعیت و فاکتورهای مربوطه و نظر ناظر قرارداد و پس از کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده ۵) کسور

 • از کلیه مطالبات پیمانکار به جز مواردی که بصورت فاکتور ارائه می گردد ۵% به عنوا ن مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز و قبض واریز به پیمانکار ارائه خواهد گردید .
 • از مطالبات پیمانکار به جز مواردی که به صورت فاکتور ارائه می گردد ۱۵% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده ۶) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما معاونت طرح برنامه به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

ماده ۷ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۸ ) فورس ماژور

در صورت بروز فورس ماژور معلق و پس از رفع آن در صورت توافق طرفین قرارداد ادامه می یابد .

ماده ۹ ) حل اختلافات ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده ۱۰) سایر شرایط

 • پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت مذکور را به عهده می گیرد .
 • پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
 • جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.
 • تأمین ابزار کار و تجهیزات به عهده پیمانکار می باشد .
 • تأمین کلیه مصالح توسط پیمانکار و با ارائه فاکتور به کارفرما صورت می گیرد . پرداخت مبلغ فاکتور پس از کنترل واحد بازرگانی طرح و برنامه به عهده کارفرما می باشد .
 • افزایش یا کاهش شرح خدمات قید شده با توافق کارفرما مورد تأیید است .

ماده ۱۱ ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده ۱۲ ) مواد و نسخ

این قرارداد در ۱۲ ماده و ۴ نسخه تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما کارخانه …………………..                                                                          پیمانکار……. ……………

 

پیوست

 • کاشی کاری توالت
 • تعویض پنجره توالت
 • تعویض سنگ دستشویی و توالت
 • اجرای سقف کاذب در توالت و ادامه داکت
 • نصب فلاش تانک و سیفون در توالت
 • برداشتن وام حمام
 • کارگذاشتن زیر دوشی حمام
 • تعویض سرامیک حمام
 • اصلاح کاشی دیواره حمام
 • اصلاح درب حمام
 • تعبیه قفل و دستگیره روی درب حمام
 • اصلاح و رنگ آمیزی کابینت آشپزخانه
 • نصب حفاظ جهت درب آهنی آشپزخانه
 • نصب توری با چهارچوب آلومینیومی جهت آشپزخانه
 • اجرای یک عدد لوله بخاری در قسمت بالای هود گاز
 • تعویض توری های درب ورودی با چهارچوب آلومینیومی
 • برداشتن درب کمد حال و بقیه دکور چوبی کتابخانه و نصب دکور چوبی
 • تعبیه ورق آلومینیومی به عرض ۱۰ سانتی متر درب پایین کلیه درب های چوبی
 • اصلاح قفل و دستگیره کلیه درب ها .
 • اصلاح کلیه تورهای پنجره ها
 • تعویض شیشه های شکسته پنجره ها و شیشه های کثیف و رنگی
 • تعویض محل کولرها
 • تعویض بتونه کلیه پنجره ها
 • پاکسازی و تمیزکاری کلیه شیشه ها
 • برداشتن دیوار جنوبی حال به عرض ۵/۴ متر .
 • اجرای چهار عدد ستون با قوطی شماره ۱۶
 • اجرای تیر حمال با تیرآهن دوبل ۱۸ در زیر سقف به جای دیوار تخریب شده
 • اجرای ۴ عدد فونداسیون به ابعاد m5/1 * 1 و نصب پیش پیلت .
 • تخریب دیوار بین دو اتاق جنوبی و اضافه شدن اتاق ورودی حال به حال .
 • اجرای قرنیز در پایین کلیه دیوارها به عرض ۱۵ سانتی متر
 • رنگ آمیزی کلیه دیوارها و سقف اتاق ها و حال و دستشویی و حمام و آشپزخانه .
 • سمپاشی کلیه ساختمان جهت از بین بردن موریانه و حشرات موذی .
 • اجرای تیغه ۳۰ سانتی متری در فاصله بین دو اتاق مجاور حال و اجرای درب ورودی .
 • تعبیه کتابخانه
 • ساخت و نصب سه عدد دریچه کولر .
 • اجرای یک عدد لوله بخاری جهت اتاق شماره یک و تعمیر در کلیه لوله بخاری ها .
 • جمع آوری موکت های کف و شستشوی آن و سپس چسباندن آ ن .
 • تعویض توری درب حال
 • تعویض درب های چوبی اتاق خواب ها و درب ورودی اصلی و چهارچوب آنها .
 • رنگ آمیزی دوازده عدد پنجره به ابعاد ۴۰/۲ * ۶۰/۱ متر .
 • رنگ آمیزی کلیه درب های چوبی و چهارچوب های ۶ عدد درب چوبی به ابعاد ۱*۵/۲ متر .
 • تعویض درب ورودی آهنی با درب چوبی به ابعاد ۲۰/۲ * ۲۰/۱
 • رنگ آمیزی دو عدد درب حیاطی
 • اصلاح قیرگونی پشت بام ساختمان
 • تعمیر و نصب کلیه ناودانی ها
 • اجرای تگری سیمان سفید در قسمت بیرونی کل ساختمان
 • اصلاح دستشویی و تعویض سنگ توالت در قسمت باریک سازی و تعویض و یا اصلاح سیستم لوله کشی آب باریک سازی .
 • اصلاح و اجرای قیرگونی سقف باریک سازی
 • اجرای آرگ در قسمت انتهای راهرو و ورودی حال
 • جمع آوری کلیه سیستم خاردارهای موجود در دیوارهای خارجی
 • نظافت حوض داخل حیاط و رنگ آمیزی آن با رنگ استخری
 • مرمت ایوان قسمت پشت ساختمان و رنگ آمیزی آن
 • اجرای آرگ به جای درب آشپزخانه و درب ورودی حال
 • حذف دیواره اتاق شماره یک
 • تعویض درب های چوبی اتاق های خواب با چهارچوب
 • تعویض سیم کشی ساختمان و حیاط باریک سازی و نصب چراغ های مناسب یا لوسترهای ارزان قیمت سیم کشی جدید ساختمان روکار انجام می پذیرد .
 • تعویض کلیه لوله بخاری های بیرونی ساختمان .
 • تخریب دیوار پیش ساخته جلوی پنجره اتاق شماره ۵
 • لکه گیری با گچ در کلیه اتاق های قسمت باریک سازی
 • تخریب و پاکسازی کلیه ملحقات بتنی در قسمت باریک سازی
 • رنگ آمیزی کلیه قسمت های در و دیوار و پنجره های قسمت باریک سازی جمعاً ۴ عدد درب به ابعاد m 9/0 * 5/1 و ۳۵/۱ * ۵/۱
 • اجرای تگری سیمان سفید بر روی نمای بیرونی قسمت باریک سازی
 • مدور شدن درب اتاق شماره یک
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات