مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلود رایگان نمونه قرارداد تعمیرات ماشین های مشغول به کار

0

این قرارداد در تاریخ ——– فی مابین شرکت …………. ثبت شده بشماره………….. در اداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی …………………. به نشانی : ……………………………که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و …………………. به نشانی: …………………………… شماره تلفن ……………… که دراین قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد گردید .

ماده ۱- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از تعمیرات ماشین های مشغول به کار کارخانه رامو به شرح لیست پیوست و انجام تغییرات و تعمیرات اساسی و راه اندازی هیج ماشینی شامل این قرارداد نیست.
ماده ۲- مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ ۱/۱۱/۸۷ لغایت ۳۱/۴/۸۸ به مدت شش ماه شمسی می باشد که در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳- مبلغ قراداد
مبلغ قرارداد پرداخت ماهانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال در آغاز هر ماه است.

ماده ۴- تعهدات پیمانکار
۱-۴-پیمانکار مکلف است در هر ماه یک روز در هفته که در نیمه دوم هر هفته ( ترجیحاً سه شنبه ها ) و روزهای غیر تعطیل باشد در محل کارخانه حضور یابد.
۲-۴-هر روز کاری حداکثر هشت ساعت خواهد بود.
۳-۴-در صورت عدم امکان حضور در روز موعد در هر هفته روز دیگری با توافق طرفین جهت حضور پیمانکار تعیین می گردد.

۴-۴-پیمانکار بایستی لیست قطعات و ملزومات مورد نیاز برای انجام تعمیر و یا تعویض را تعیین و به کارفرما ارائه نماید.
۵-۴-پیمانکار تشکیل پرونده و شناسنامه برای نگهداری اطلاعات و ثبت وقایع و تعمیرات انجام شده توسط خود را به عهده دارد.

ماده ۵ – تعهدات کارفرما
۱-۵-کارفرما موظف است وسیله ایاب و ذهاب پیمانکار را فراهم نماید.
۲-۵-کارفرما موظف است نسبت به پرداخت وجه به پیمانکار طبق ماده ۳ قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع قرارداد فسخ می گردد.
۳-۵-کارفرما موظف است نسبت به فراهم نمودن امکانات و برنامه ریزی برای توقف ماشین ها طبق توصیه پیمانکار، اقدام نماید.
۴-۵-تهیه و تدارک کلیه قطعات و امکانات به عهده کارفرما می باشد.
۵-۵-کارفرما دستور همکاری با پیمانکار را به پرسنل ذیربط خواهد داد و جهت تسهیل در انجام کار یک نفر را جهت ارتباط مستقیم با وی تعیین می نماید.
ماده ۶- فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد
فسخ قرارداد به پیشنهاد هر یک از طرفین و یک ماه زودتر امکان پذیر است.

ماده ۷- حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد و در صورت لزوم رأی داور مرضی الطرفین مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۸- اختتامیه
این قرارداد شامل ۸ ماده و ده بند در دو نسخه بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی تنظیم و به امضا طرفین رسیده و مبادله گردیده و هر یک از نسخ به تنهائی دارای اعتبار می باشد.
شرکت ……………………..
کارفرما پیمانکار

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات