آموزش دروس مهندسی برق آموزش دروس مهندسی عمران آموزش دروس مهندسی کامپیوتر
آموزش دروس مهندسی معماری آموزش دروس مهندسی شیمی آموزش دروس مهندسی صنایع
آموزش دروس مهندسی مکانیک آموزش دروس مهندسی مخابرات آموزش دروس مهندسی قدرت
آموزش دروس مهندسی کنترل آموزش دروس مهندسی مواد آموزش دروس مهندسی پزشکی
آموزش دروس مهندسی کشاورزی آموزش دروس رشته فیزیک آموزش دروس رشته مدیریت
آموزش دروس رشته حسابداری آموزش دروس زیست شناسی آموزش دروس علوم اقتصادی
آموزش ریاضیات دانشگاهی ● آموزش های رایگان آموزش دروس مشترک دانشگاهی
مقاله رشته کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس


سیستم عامل، یکی از عناصر چهار گانه در یک سیستم کامپیوتری است که دارای نقشی بسیار مهم و حیاتی در نحوه مدیریت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . پرداختن به مقوله  امنیت سیستم های عامل ، همواره از بحث های مهم در رابطه با ایمن سازی اطلاعات در یک سیستم کامپیوتری بوده که امروزه با گسترش اینترنت ، اهمیت آن مضاعف شده است . بررسی و آنالیز امنیت در سیستم های عامل می بایست با ظرافت و در چارچوبی کاملا” علمی و با در نظر گرفتن تمامی واقعیت های موجود ، انجام تا از یک طرف تصمیم گیرندگان مسائل استراتژیک در یک سازمان قادر به انتخاب مستند و منطقی یک سیستم عامل باشند و از طرف دیگر امکان نگهداری و پشتیبانی آن با در نظر گرفتن مجموعه تهدیدات موجود و آتی  ، بسرعت و بسادگی میسر گردد .

اکثر کرم ها و سایر حملات موفقیت آمیز در اینترنت ، بدلیل وجود نقاط آسیب پذیر در تعدادی  اندک  از سرویس های سیستم  های عامل متداول است . مهاجمان ، با فرصت طلبی خاص خود از روش  های متعددی بمنظور سوء استفاده از نقاط ضعف امنیتی شناخته شده ، استفاده نموده  و در این راستا ابزارهای  متنوع ، موثر و گسترده ای را بمنظور نیل به اهداف خود ، بخدمت می گیرند . مهاجمان ، در این رهگذر متمرکز بر سازمان ها و موسساتی می گردند که هنوز مسائل موجود امنیتی ( حفره ها و نقاط آسیب پذیر ) خود را برطرف نکرده و بدون هیچگونه تبعیضی آنان را بعنوان هدف ، انتخاب می نمایند . مهاجمان بسادگی و بصورت مخرب ،  کرم هائی نظیر : بلستر ، اسلامر و Code Red را در شبکه  منتشر می نمایند. آگاهی از مهمترین نقاط آسیب پذیر در سیستم های  عامل ، امری ضروری است . با شناسائی و آنالیز اینگونه نقاط آسیب پذیر توسط کارشناسان امنیت اطلاعات ، سازمان ها و موسسات قادر به استفاده از مستندات علمی تدوین شده بمنظور برخورد منطقی با مشکلات موجود و ایجاد یک لایه حفاظتی مناسب می باشند.
در مجموعه مقالاتی که ارائه خواهد شد ، به بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس خواهیم پرداخت . در این راستا ، پس از معرفی هر یک از نقاط آسیب پذیر ، علت وجود ضعف امنیتی ، سیستم های عامل در معرض تهدید ، روش های  تشخیص آسیب پذیری سیستم و نحوه مقابله و یا پیشگیری در مقابل هر یک از نقاط آسیب پذیر ، بررسی می گردد .همزمان با  ارائه مجموعه مقالات مرتبط با  یونیکس ( پنج مقاله ) ، به بررسی مهمترین نقاط آسیب پذیر در ویندوز  ، طی مقالات جداگانه ای خواهیم پرداخت .
همانگونه که اشاره گردید ، اغلب تهدیدات و حملات ، متاثر از وجود نقاط آسیب پذیر در سیستم های عامل بوده که زمینه تهاجم را برای مهاجمان فراهم می آورد .  شناسائی و آنالیز نقاط آسیب پذیر در هر یک از سیستم های عامل ، ماحصل  تلاش و پردازش دهها کارشناس امنیتی ورزیده در سطح جهان است و می بایست مدیران سیستم و شبکه در یک سازمان بسرعت با آنان آشنا و اقدامات لازم را انجام دهند.
نقاط آسیب پذیر موجود در هر سیستم عامل  که در ادامه به آنان اشاره می گردد ، سندی پویا و شامل دستورالعمل های لازم بمنظور برخورد مناسب با هر یک از نقاط آسیب پذیر و لینک هائی به سایر اطلاعات مفید و تکمیلی مرتبط با ضعف امنیتی است .

مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس:
یونیکس ، یکی از سیستم های عامل رایج در جهان بوده که امروزه در سطح بسیار وسیعی استفاده می گردد . تا کنون حملات متعددی توسط مهاجمین متوجه سیستم هائی بوده است که از یونیکس ( نسخه های متفاوت )  بعنوان سیستم عامل استفاده می نمایند . با توجه به حملات متنوع و گسترده انجام شده ، می توان مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس را به ده گروه عمده تقسیم نمود :

 • BIND Domain Name System
 • Remote Procedure Calls (RPC)
 • Apache Web Server
 • General UNIX Authentication Accounts with No Passwords or Weak Passwords
 • Clear Text Services
 • Sendmail
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • Secure Shell (SSH)
 • Misconfiguration of Enterprise Services NIS/NFS
 • Open Secure Sockets Layer (SSL)

در بخش اول این مقاله ، به بررسی BIND Domain Name System  وRemote Procedure Calls   (موارد یک و دو)  ، خواهیم پرداخت .

اولین نقطه آسیب پذیر : BIND Domain Name System
نرم افزار BIND ) Berkeley Internet Name Domain) ، در مقیاس گسترده ای و بمنظور پیاده سازی DNS)Domain Name Service) ، استفاده می گردد. BIND ، سیستمی حیاتی است که از آن بمنظور تبدیل اسامی میزبان ( نظیر : www.srco.ir ) به آدرس IP ریجستر شده ،استفاده می گردد .با توجه به استفاده وسیع از BIND  و جایگاه حیاتی آن در یک شبکه کامپیوتری ، مهاجمان آن را بعنوان یک هدف مناسب بمنظور انجام حملات ، خصوصا”  از نوع DoS)Denila Of  Service) انتخاب و حملات متنوعی را در ارتباط با آن انجام داده اند. حملات فوق،از کارافتادن سرویس DNS و عدم دستیابی به اینترنت برای سرویس های مربوطه و میزبانان را می تواند بدنبال داشته باشد. با اینکه پیاده کنندگان BIND ، تلاشی مستمر را از گذشته تا کنون بمنظور برطرف نمودن نقاط آسیب پذیر انجام داده اند ، ولی هنوز تعداد زیادی از نقاط آسیب پذیر قدیمی ، بدرستی پیکربندی نشده و سرویس دهندگان آسیب پذیر در آن باقی مانده است .

عوامل متعددی در بروز اینگونه حملات نقش دارد: عدم آگاهی لازم مدیران سیستم در خصوص ارتقاء امنیتی سیستم هائی که بر روی آنان Bind deamon  بصورت غیر ضروری  اجراء می گردد و پیکربندی نامناسب فایل ها ، نمونه هائی از عوامل فوق بوده و  می تواند زمینه  یک تهاجم از نوع DoS  ، یک Buffer Overflow و یا  بروز اشکال در DNS Cache  را بدنبال داشته باشد.از جمله مواردیکه اخیرا” در رابطه با ضعف امنیتی  BIND کشف شده است مربوط به یک تهاجم از نوع DoS است . مقاله CERT Advisory CA-2002-15  جزئیات بیشتری را در این رابطه ارائه می نماید. از دیگر حملات اخیر ، تهاجمی  از نوع Buffer Overflow است . مقاله CERT Advisory CA-2002-19  جزئیات بیشتری را در این رابطه در اختیار قرار می دهد. درتهاجم فوق ، یک مهاجم از نسخه آسیب پذیر پیاده سازی  توابع Resolver مربوط به DNS  استفاده و با ارسال پاسخ های مخرب به DNS و اجرای کد دلخواه ، امکان  سوء استفاده از نقطه آسیب پذیر فوق را فراهم و حتی دربرخی موارد می تواند زمینه بروز یک تهاجم از نوع  DoS را باعث گردد .
تهدیدی دیگر که می تواند در این رابطه وجود داشته باشد ، حضور یک سرویس دهنده BIND آسیب پذیر در شبکه است . در چنین مواردی ، مهاجمان از وضعیت فوق استفاده و از آن بمنزله مکانی جهت استقرار داده های غیر معتبر خود و بدون آگاهی مدیرسیستم استفاده می نمایند. بدین ترتیب ، مهاجمان از سرویس دهنده بعنوان پلات فرمی بمنظور فعالیت های آتی مخرب خود بهره برداری خواهند کرد .

سیستم های عامل در معرض تهدید :
تقریبا” تمامی سیستم های عامل  یونیکس و لینوکس بهمراه یک نسخه از BIND  ارائه شده اند .در صورت پیکربندی میزبان بعنوان سرویس دهنده ، نسخه ای  از BIND بر روی آن نصب خواهد شد.

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
در صورت دارا بودن  نسخه خاصی از BIND  که بهمراه سیستم عامل ارائه و بر روی سیستم نصب شده است ، می بایست عملیات بهنگام سازی آن را با استفاده از آخرین Patch های ارائه شده توسط تولید کننده ( عرضه کننده ) انجام داد. در صورت استفاده از نسخه BIND مربوط به  ISC: Internet Software Consortium ، می بایست از نصب آخرین نسخه BIND ، اطمینان حاصل نمود . در صورتیکه BIND  نصب شده بر روی سیستم ، نسخه ای قدیمی بوده و یا بطور کامل  Patch نشده باشد ، احتمال آسیب پذیری سیستم وجود خواهد داشت . در اکثر سیستم ها ، دستور : “named – v ” ، اطلاعات لازم در خصوص نسخه BIND نصب شده بر روی سیستم را بصورت X.Y.Z نمایش خواهد داد . X ، نشاندهنده نسخه اصلی ، Y ،نشاندهنده جزئیات نسخه و Z نشاندهنده یک Patch Level است . پیشنهاد می گردد ، آخرین نسخه BIND  ارائه شده  توسط  ISC  را دریافت و آن را  بر روی سیستم نصب نمود. آخرین نسخه موجود Version 9.2.2 بوده و می توان آن را از سایت  ISC دریافت نمود.  یکی دیگر از رویکردهای کنشگرایانه مرتبط با نگهداری امنیت  BIND ،  عضویت در گروه های خبری نظیر Symantec  برای آگاهی از آخرین هشدارهای امنیتی است . در این راستا می توان از یک برنامه پویشگر بهنگام شده  که قادر به بررسی دقیق سیستم های DNS بمنظور تشخیص نقاط  آسیب پذیراست ، نیز استفاده گردد .

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
بمنظور حفاظت در مقابل نقاط آسیب پذیر مرتبط با BIND موارد زیر پیشنهاد می گردد :

 • غیر فعال نمودن BIND deamon ( به آن  named نیز اطلاق  می گردد ) بر روی سیستم هائی که بعنوان یک سرویس دهنده DNS در نظر گرفته نشده اند .  بمنظور پیشگیری ازاعمال برخی تغییرات خاص ( نظیر فعال نمودن مجدد آن ) ،  می توان  نرم افزار BIND  را از روی اینگونه سیستم ها حذف نمود.
 • بمنظور بهنگام سازی سرویس دهنده DNS ، از تمامی Patch های ارائه شده توسط تولید کنندگان استفاده و در صورت امکان آن را به آخرین نسخه موجود ارتقاء دهید . برای دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با نصب مطمئن تر BIND ، از مقالات ارائه شده درسایت CERT و بخش UNIX Security Checklist ، استفاده نمائید .
 • بمنظور پیچیده تر نمودن حملات اتوماتیک و یا پویش سیستم مورد نظر ، Banner مربوط به ” Version String ” را از BIND حذف و نسخه واقعی BIND  را با یک شماره نسخه غیرواقعی در فایل named.conf ، جایگزین نمائید .
 • امکان ارسال انتقالات Zone را صرفا” برای سرویس دهندگان ثانویه DNS در Domain فراهم نمائید (  secondary DNS servers) . امکان انتقالات Zone در ارتباط با  Domain های Parent و Child را غیر فعال و در مقابل از امکان Delegation ( واگذاری مسئولیت ) و فورواردینگ ( Forwarding ) استفاده نمائید .
 • امکان Recursion و glue fetching را بمنظور حفاظت در مقابل عماکرد ناصحیح  DNS Cache ، غیر فعال نمائید .
 • بمنظور حفاظت در رابطه با استفاده از “named” و  تحت تاثیر قرار دادن تمامی سیستم ، BIND را محدود نمائید . بنابراین BIND بعنوان یک کاربر non-privilage در دایرکتوری Chroot اجراء می گردد. برای نسخه شمازه نه BIND از آدرس  http://www.losurs.org/docs/howto/Chroot-BIND.html  استفاده نمائید .

بمنظور حفاظت در مقابل حملات اخیر و مرتبط با  نقاط آسیب پذیر کشف شده BIND  می توان از منابع زیر استفاده نمود:

 • برای نقطه آسیب پذیر DoS در رابطه با ISC BIND 9 از آدرس  http//www.cert.org/advisories/CA-2002-15.html    استفاده گردد.
 • چندین نقطه آسیب پذیر DoS در رابطه با ISC BIND 8  از آدرس  http://www.isc.org/products/BIND/bind-security.html  استفاده گردد .

برای آگاهی و استفاده از پیشنهادات لازم بمنظور نصب ایمن تر BIND بر روی سیستم های سولاریس ، می توان از آدرس : Running the BIND9 DNS Server Securely   و آرشیو مقالات ارائه شده در آدرس Afentis  استفاده نمود.

دومین  نقطه آسیب پذیر :  ( Remote Procedure Calls (RPC
با استفاده از RPC برنامه های موجود بر روی یک کامپیوتر قادر به  اجرای روتین هائی در کامپیوتر دوم از طریق  ارسال داده و بازیابی نتایج می باشند . با توجه به جایگاه عملیاتی RPC ، استفاده از آن  بسیار متداول بوده و درموارد متعددی از آن بمنظور ارائه سرویس های توزیع شده شبکه نظیر مدیریت از راه دور ، اشتراک فایل NFS و NIS  استفاده می گردد.وجود ضعف های امنیتی متعدد در RPC باعث  بهره برداری مهاجمان بمنظور انجام حملات مختلفی شده است .دراکثر موارد ، سرویس های RPC با مجوزهای بیش از حد معمول  ، اجراء می گردند . بدین ترتیب یک مهاجم غیر مجاز قادر به استفاده از سیستم های آسیب پذیر در جهت اهداف خود خواهد بود.اکثر حملات از نوع DoS در  سال ۱۹۹۹ و اوایل سال ۲۰۰۰ در ارتباط با سیستم هائی بود که دارای ضعف امنیـتی و نقظه آسیب پذیر RPC بودند. مثلا” حملات گشترده و موفقیت آمیز در رابطه با سیستم های نظامی امریکا ، بدلیل نقطه آسیب پذیر RPC کشف شده در صدها دستگاه کامپیوتر مربوط به وزارت دفاع امریکا بوده است . اخیرا” نیز  وجود یک ضعف امنیتی DCOM RPC  در ویندوز ،  باعث انتشار گسترده یک کرم  در سطح اینترنت گردید .

سیستم های عامل در معرض تهدید :
تمامی نسخه های یونیکس و لینوکس که بر روی آنان سرویس های RPC نصب شده است در معرض این آسیب می باشند .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
با استفاده از یک پویشگر نقاط آسیب پذیر و یا دستور ” rpcinfo” ، می توان از اجراء یکی از سرویس های متداول RPC  بر روی سیستم آگاه گرید :

RPC Service RPC Program Number
rpc.ttdbserverd ۱۰۰۰۸۳
rpc.cmsd ۱۰۰۰۶۸
rpc.statd ۱۰۰۰۲۴
rpc.mountd ۱۰۰۰۰۵
sadmind ۱۰۰۲۳۲
cachefsd ۱۰۰۲۳۵
snmpXdmid ۱۰۰۲۴۹

سرویس های RPC ، عموما” از طریق حملات buffer Overflow ، مورد سوء استفاده قرار می گیرند .علت این امر ، عدم انجام بررسی لازم و کافی در خصوص خطاها و یا اعتبار داده های ورودی توسط برنامه های RPC است . نقاط آسیب پذیر Buffer overflow ، این امکان را برای یک مهاجم فراهم می نماید که داده غیر قابل پیش بینی را ( اغلب بصورت کد مخرب ) به درون حافظه برنامه ، ارسال نماید . با توجه به ضعف موجود در رابطه با بررسی خطاء و  صحت داده ، داده ارسالی مکان هائی حساس و کلیدی که مورد استفاده پردازنده می باشند را بازنویسی می نماید.در یک تهاجم موفقیت آمیز Overflow ، کد مخرب ارسالی ،در ادامه توسط سیستم عامل اجراء می گردد . با توجه به اینکه تعداد زیادی از سرویس های RPC ، با مجوزهای بیش از حد معمول ،  اجراء می گردند ، استفاده موفقیت آمیز از نقاط آسیب پذیر فوق می تواند امکان دسـیابی غیر مجاز و از راه  دور را به سیستم فراهم می نماید.

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
بمنظور حفاظت سیستم در مقابل حملات مبتنی بر RPC ، موارد زیر پیشنهاد می گردد :

 • غیر فعال نمودن و یا حذف هر یک از سرویس های  RPC که ضرورتی به استفاده از آن  بر روی شبکه  نمی باشد .
 • نصب آخرین Patch ارائه شده در رابطه با سرویس هائی که امکان حذف آنان وجود ندارد:
  – برای نرم افزار سولاریس از آدرس  (   http://sunsolve.sun.com   )   استفاده گردد.
  – برای IBM AIX  از آدرس : http://www.ibm.com/support/us  و  http://techsupport.services.ibm.com/server/fixes   استفاده گردد.
  – برای نرم افزار SGI  از آدرس :  http://support.sgi.com  استفاده گردد .
  – برای کامپک ( Digital Unix ) از آدرس    http://www.compaq.com/support  
  – برای لینوکس  از آدرس :  http://www.redhat.com/apps/support/errata    و http://www.debian.org./security  استفاده گردد .
 •  عملیات جستجو بمنظور آگاهی و نصب آخرین Patch  مربوطه می بایست بصورت مستمر انجام شود.
 • پورت ۱۱۱ ( TCP و UDP ) مربوط به RPC portmapper  و پورت ۱۳۵ ( TCP و UDP ) مربوط به  Windows RPC را در سطح روتر و یا فایروال بلاک نمائید .
 •  پورت های Loopback  ۳۲۷۷۰ ، ۳۲۷۸۹  مربوط بهTCP و UDP را بلاک نمائید .
 • فعال نمودن یک پشته غیراجرائی  بر روی سیستم های عاملی که از ویژگی فوق ، حمایت می نمایند. استفاده از یک پشته غیراجرائی ، لایه ای حفاظتی در مقابل تمامی حملات Buffer overflows نبوده ولی می تواند عاملی موثر در جهت مقابله با برخی از حملات استاندارد گردد.
 • در ارتباط با سیستم های فایل NFS صادراتی  ، مراحل زیر می بایست دنبال گردد :
  – استفاده از میزبان / IP   مبتنی بر لیست های صادراتی
  – پیکربندی سیستم های  فایل صادراتی بصورت فقط خواندنی
  – استفاده از “nfsbug” برای پویش نقاط آسیب پذیر 

برای اخذ اطلاعات تکمیلی در رابطه با نقاط آسیب پذیر RPC ،  می توان از آدرس های زیر استفاده نمود :

 • http://www.cert.org/advisories/CA-2000-17.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-1999-05.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-1997-26.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2002-26.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2002-20.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2001-27.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2002-25.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-1999-08.html 
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2002-11.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-1999-16.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2001-11.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-1998-12.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2001-05.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2002-10.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2003-10.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2003-16.html
 • http://www.cert.org/advisories/CA-2003-19.html

در بخش دو م این مقاله به بررسی سایر نقاط آسیب پذیر یونیکیس و لینوکس خواهیم پرداخت .

مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس ( بخش دوم  )
در بخش اول این مقاله به بررسی دو مورد از نقاط آسیپ پذیر اشاره گردید. در این بخش به بررسی نقاط آسیب پذیر  Apache Web Server و روش های تائید کاربران ، خواهیم پرداخت .

سومین نقطه آسیب پذیر :  Apache Web Server
آپاچی ( Apache) یکی از متداولترین سرویس دهندگان وب بر روی اینترنت است . در مقایسه با سرویس دهنده وب مایکروسافت ( IIS ) ، آپاچی مسائل و مشکلات امنیتی کمتری را داشته  ولی همچنان دارای آسیب پذیری خاص خود است  .

علاوه بر وجود نقاط آسیب پذیر در ماژول ها و کد آپاچی ( CA-2002-27  و CA-2002-17 ) ، تکنولوژی های CGI و PHP نیز دارای نقاط آسیب پذیری خاص خود بوده که ضعف های امنیتی آنان به سرویس دهنده وب نیز سرایت می گردد.  در صورت وجود نقاط آسیب پذیر در سرویس دهنده آپاچی و یا عناصر مرتبط به آن  ، زمینه تهدیدات زیر فراهم می گردد :

 • غیر فعال نمودن سرویس ( DoS )
 • نمایش و بمخاطره انداختن  فایل ها و داده های حساس
 • دستیابی به سرویس دهنده از راه دور
 • بمخاطره افتادن سرویس دهنده ( دستکاری و خرابی سایت )

سیستم های عامل در معرض تهدید
تمامی سیستم های یونیکس قادر به اجراء آپاچی می باشند . آپاچی بصورت پیش فرض بر روی تعداد زیادی از نسخه های  یونیکس و لینوکس ، نصب می گردد .علاوه بر امکان فوق ، آپاچی را می توان  بر روی میزبانی دیگر که از سیستم عاملی مختلف نظیر ویندوز استفاده می نماید نیز نصب نمود. این نوع از نسخه های آپاچی نیز می تواند دارای نقاط آسیب پذیر خاص خود  باشد .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
بمنظور آگاهی  و کسب اطلاعات  لازم در خصوص نحوه تشخیص آسیب پذیری سرویس دهنده وب آپاچی ، می توان از آدرس های زیر استفاده نمود :

 • در رابطه با Apache 1.3.x را  می توان از آدرس   http://www.apacheweek.com/features/security-13
 • برای Apache 2.0.x می توان از آدرس  http://www.apacheweek.com/features/security-20 

آدرس های اشاره شده ، دارای اطلاعات فنی لازم بمنظور نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم و پیشنهادات لازم در خصوص ارتقاء وضعیت امنیتی می باشند . استفاده از آدرس:   http://httpd.apache.org   نیز در این زمینه مفید است .

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
بمنظور حفاظت یک سرویس دهنده وب آپاچی ، پیشنهادات زیر ارائه می گردد :  

 • اطمینان از نصب آخرین patch  ارائه شده 
  – در این رابطه می توان از آدرس http://httpd.apache.org   بمنظور آگاهی  از آخرین  وضعیت نسخه ها و Patch levels  استفاده نمود.
  – بمنظور دستیابی به Source code  اکثر نسخه های آپاچی، می توان از آدرس   http://httpd.apache.org/download.cgi  استفاده نمود.
  – بمنظور آگاهی و دریافت آخرین Patch های ارائه شده می توان از آدرس  http://www.apache.org/dist/httpd/patches/  استفاده نمود.
 • اطمینان از patching عناصر کلیدی سیستم عامل که آپاچی بعنوان مرجع از آنان استفاده می نماید .در این رابطه لازم است که صرفا” ماژول های ضروری بمنظور صحت عملکرد سرویس دهنده ، در آپاچی کمپایل گردند .لازم است به این نکته اشاره گردد که  کرم(  mod_ssl ( CA-2002-27  نمونه ای کامل در این زمینه بوده که از نقاط آسیب پذیر در( OpenSSL ( CA-2002-23 استفاده نموده است .
 • از اجرای  آپاچی بعنوان ریشه ، اجتناب و می بایست بدین منظور ، کاربر و یا گروهی  خاص با حداقل مجوز ایجاد گردد.  سایر پردازه های سیستم ضرورتی به اجراء تحت کاربر و یا گروه فوق را نخواهند داشت .
 • Chroot ، پتانسیلی است  که باعث تعریف مجدد محدوده یک برنامه می گردد . در حقیقت chroot ، باعث تعریف مجدد دایرکتوری ROOT”  و یا “/”  برای یک برنامه و یا یک Login session می گردد .chroot می تواند بعنوان یک لایه تدافعی استفاده گردد . مثلا” در صورتیکه فردی به کامپیوتر شما دستیابی پیدا نماید ، قادر به مشاهده تمامی فایل های موجود بر روی سیستم نخواهد بود . علاوه بر محدودیت فوق ، محدودیت هائی در خصوص اجرای برخی از دستورات نیز بوجود می آید.در این رابطه یک دایرکتوری با نام chroot/ ، ایجاد و تمامی سرویس های مورد نطر با یک انظباط خاص در آن مستقر می گردند . مثلا” سرویس دهنده آپاچی در chroot/httpd / قرار می گیرد. با توجه به موارد فوق ، می بایست آپاچی را در یک  محیط chroot اجراء نمود . درصورتیکه آپاچی بصورت chrooted اجراء و فعالیت خود را  آغاز نماید ، امکان دستیابی آن به سایر بخش های موجود در  ساختار دایرکتوری سیستم عامل و  خارج از chroot وجود نخواهد داشت . بدین ترتیب یک لایه تدافعی مناسب در خصوص سوء استفاده های احتمالی ایجاد می گردد. بعنوان نمونه ، ممکن است یک shell فراخوانده شده  و با توجه به اینکه  bin/sky / در chroot قرار ندارد ، می تواند زمینه سوء استفاده احتمالی را فراهم نماید. لازم است به این نکته مهم نیز اشاره گردد که Chrooting آپاچی می تواند اثرات جا نبی نامطلوبی را در ارتباط با CGI,PHP ، بانک های اطلاعاتی و سایر ماژول ها و یا ارتباطاتی که محیط سرویس دهنده وب بمنظور سرویس دهی به آنان نیازمند دستیابی به توابع کتابخانه ای خارجی است را بدنبال داشته باشد .روش های متعددی بمنظور chrooting  وجود داشته و می بایست از مستندات نرم افزار مورد نظر ، بعنوان یک منبع اطلاعاتی مناسب در خصوص ارائه راهکارهای مربوطه ، استفاده گردد
 • بمنظور مدیریت یک سرویس دهنده وب ، لازم است فیدبک های لازم در خصوص فعالیت و کارآئی سرویس دهنده و سایر مسائلی که ممکن است یک سرویس دهنده با آنان برخورد نماید را اخذ و در ادامه با آنالیز آنان تمهِیدات لازم در خصوص مسائل موجود را بکار گرفت . سرویس دهنده آپاچی ، قابلیت ها و پتانسیل های انعطاف پذیری را در خصوص logging ارائه می نماید . بنابراین لازم است عملیات logging با دقت نظر بالا بصورت موثر و موشکافانه انجام تا امکان ردیابی هر نوع فعالیت امنیتی غیر مجاز و یا رفتار غیر منطقی سرویس دهنده ، فراهم گردد .پیشنهاد می گردد که با یک نظم خاص از اطلاعات موجود در فایل های لاگ ، آرشیو تهیه شود . بدین ترتیب ، امکان مدیریت فایل های لاگ و بررسی آنان فراهم خواهد شد. بمنظور آشنائی با فرمت های متفاوت لاگ می تواند از منابع زیر استفاده نمود :
  – برای Apache 1.3.x از آدرس http://httpd.apache.org/docs/logs.html    استفاده شود .
  – برای Apache 2.0.x  از آدرس http://httpd.apache.org/docs-2.0/logs.html  استفاده شود .
  در موارد متفاوتی و با توجه به شرایط پیش آمده ممکن است محتوی فایل های لاگ بتنهائی کافی نباشد . وضعیت فوق در مواردیکه از  PHP ، CGI و یا سایر تکنولوژی های مبتنی بر اسکریپت استفاده می گردد ، تشدید و می توان بمنظور افزایش توان آنالیز یک تهاجم و سوءاستفاده از یک ضعف امنیتی ، اقدام به ثبت لاگ های مربوط به  GET و POST  نمود.لاگ نمودن عملیات مرتبط به GET و POST می تواند از طریق mod_Security صورت پذیرد. ModSecurity یک سیستم تشخیص مزاحمین ( Intruder detection ) یوده و پیشگیری های لازم در خصوص یک برنامه وب را ارائه می نماید . سیستم فوق بهمراه سرویس دهنده وب مستقر و یک پوشش امنیتی مناسب را در جهت پیشگیری از یک تهاجم در ارتباط با برنامه های وب فراهم می نماید . ModSecurity   ، از سرویس دهنده آپاچی حمایت می نماید .
  – http://www.modsecurity.org 
  –  http://www.securityfocus.com/infocus/17064.152.44.126 152.44.126  
 • PHP، CGI،SSI و سایر اسکریپت ها . در این رابطه موارد زیر پیشنهاد می گردد :
  – PHP,CGI,SSI و سایر زبان های اسکریپت را غیر فعال نمائید ( مگر اینکه ضرورتی جدی در رابطه با آنان وجود داشته باشد ).
  – SSI  یا Server Side Includes را  که می تواند زمینه مساعدی بمنظور سوء استفاده از  سرویس دهنده و الزام آن در جهت اجرای کد ناخواسته گردد را غیر فعال نمائید .
  – در صورتیکه ضروری است که  از PHP,CGI,SSI و یا سایر زبان های اسکریپت استفاده گردد ، می بایست  از SuEXEC استفاده شود. suEXEC ، امکان  اجرای اسکریپت ها تحت آپاچی  بهمراه یک User Id در مقابل یک Apache User Id را فراهم می نماید در حقیقت suEXEC این امکان را برای کاربران آپاچی فراهم می نماید  که قادر به اجرای برنامه های SSI و CGI تحت یک User Id متفاوت نسبت به User Id مربوط به فراخوانی سرویس دهنده وب باشند.بدین ترتیب تهدیدات امنیـتی کاهش و امکان نوشتن و اجرای برنامه های SSI و CGI اختصاصی نوشته شده توسط مهاجمان ، حذف خواهد شد . استفاده از  suEXEC ،می بایست توام با آگاهی و دانش لازم باشد چراکه در صورت استفاده نادرست و یا عدم پیکربندی مناسب و شناخت نسبت به مدیریت setupid Root ،  خود باعث بروز حفره های امنیتی دیگر خواهد شد.. در این رابطه و بمنظور آشنائی با نحوه عملکرد و استفاده از suEXEC می توان از آدرس های زیر استفاده نمود:
  — برای Apache 1.3.x از آدرس http://httpd.apache.org/docs/suexec.html   استفاده شود .
  — برای Apache 2.0.x  از آدرس   http://httpd.apache.org/docs-2.0/suexec.html   استفاده شود. 
  – بررسی لازم در خصوص محتوی دایرکتوری cgi-bin و سایر دایرکتوری های شامل اسکریپت ها انجام و لازم است تمامی اسکریپت های پیش فرض نمونه ، حذف گردند.
  – ایمن سازی PHP . پرداختن به موضوع فوق با توجه به گستردگی مطالب از حوصله این مقاله خارج بوده و صرفا” به دو نمونه مهم در اینخصوص اشاره می گردد :
  – غیر فعال نمودن پارامترهائی که باعث ارائه اطلاعات در HTTP header می گردد .
  – حصول اطمینان از اجرای PHP در حالت safe
  برای دریافت اطلاعات تکمیلی دراین خصوص می توان از آدرس  http://www.securityfocus.com/printable/infocus/1706  استفاده نمود .
  –  استفاده از ماژولهای اضافه بمنظوربهبود وضعیت امنیتی. مثلا”ماژول mod_Security می تواند باعث حفاظت در مقابل Cross Site Scripting:  XSS  ،  شود . برای آشنائی و مشاهده اطلاعات تکمیلی در این خصوص می توان  از آدرس  http://www.modsecurity.org  استفاده نمود.
  – ممیزی و بررسی اسکریپت ها برای نقاط آسیب پذیر شامل XSS & SQL Injection نیز حائز اهمیت است . در این رابطه می توان از ابزارهای متعددی استفاده نمود. نرم افزار Nikto ( قابل دسترس در آدرس   http://www.cirt.net/code/nikto.shtml   )  یکی از مناسبترین ابزارهای پویش و بررسی CGI  است .

چهارمین نقطه آسیب پذیر :  account هائی با رمز عبور ضعیف و یا فاقد رمز عبور
استفاده از رمزعبور، روش های تائید کاربر و کدهای امنیتی در هر گونه تعامل ارتباطی بین کاربران وسیستم های اطلاعاتی ، امری متداول و رایج است . اکثر روش ها ی  تائید کاربران ، نظیر حفاظت فایل و داده ، مستقیما” به رمزهای عبور ارائه شده توسط کاربران ، بستگی خواهد داشت . پس از تائید کاربران ، امکان دستیابی آنان به منابع مشخص شده فراهم و هر یک از آنان  با توجه به امتیازات و مجوزهای نسبت داده شده ، قادر به استفاده از منابع موجودخواهند بود. در اغلب موارد ، فعالیت کاربرانی که مجاز بودن آنان برای دستیابی به منابع ، تائید شده است ، لاگ نشده و یا در صورتیکه فعالیت آنان ثبت گردد ، کمتر سوء ظنی به آنان می تواند وجود داشته باشد . ( آنان پس از تائید وارد میدانی شده اند که بدون هیچگونه ردیابی ، قادر به انجام فعالیت های گسترده ای خواهند بود) . بنابراین ، رمز عبور دارای نقشی حیاتی و اساسی در ایجاد اولین سطح دفاع در یک سیستم اطلاعاتی بوده  و از دست رفتن رمز عبور و یا  ضعف آن می تواند سیستم را در معرض تهدیدات جدی قرار دهد . مهاجمان پس از دستیابی به رمز عبور کاربران تائید شده ( استفاده از مکانیزم های متفاوت ) قادر به دستیابی منابع سیستم و حتی تغییر در تنظیمات سایر account های تعریف شده و موجود بر روی سیستم خواهند بود،عملیاتی که می تواند پیامدهای بسیار منفی را بدنبال داشته باشد . پس می بایست بپذیریم که وجود یک account ضعیف و یا فاقد رمز عبور می تواند تهدیدی جدی در یک سازمان باشد . در این راستا علاوه بر اینکه می بایست از پتانسیل های ارائه شده توسط سیستم عامل با دقت استفاده نمود ، ضروری است ، تابع یک  سیاست امنیتی تدوین شده در رابطه با رمز عبور در سازمان متبوع خود باشیم . تعریف و نگهداری یک account بهمراه رمز عبور مربوطه در سازمان ما تابع چه سیاست امنیتی است ؟  مهمترین و متداولترین نقاط آسیب پذیر در ارتباط با رمز عبور شامل موارد زیر است :

 •  Account  تعریف شده  دارای رمز عبور ضعیف و یا فاقد رمز عبور است .
 •  عدم حفاظت مناسب کاربران از رمزهای عبور ،صرفنظر از استحکام رمزهای عبور تعریف شده .
 •  سیستم عامل و یا سایر نرم افزارهای موجود ، امکان ایجاد account مدیریتی ضعیف  و فاقد رمز عبور را فراهم می نمایند .
 • الگوریتم های Hashing رمز عبور( رمزنگاری مبتنی بر کلید عمومی بر پایه یک مقدار hash ، استوار بوده و بر اساس یک مقدار ورودی که دراختیار الگوریتم hashing گذاشته می گردد ، ایجاد می گردد. در حقیقت مقدار hash ، فرم خلاصه شده و رمز شده ای  از مقدار اولیه خود است  ) ، شناخته شده بوده و در اغلب موارد مقدار Hashe بدست آمده ، بگونه ای ذخیره می گردد که امکان مشاهده آن توسط سایرین وجود خواهد داشت. مناسبترین نوع حفاظت در این راستا ، تبعیت از یک سیاست رمز عبور قدرتمند بوده  که در آن دستورالعمل ها ی لازم برای تعریف یک رمز عبورمناسب مشخص و در ادامه با استفاده از ابزارهای موجود، بررسی لازم در خصوص  استحکام و بی نقص بودن رمز عبور صورت گیرد.

سیستم ها ی در معرض آسیب پذیر
هر سیستم عامل و یا برنامه ای که فرآیند تائید کاربران آن براساس یک User ID و رمز عبور باشد ، در معرض این تهدید خواهد بود.

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
در صورتیکه از account هائی استفاده می شود که بین کاربران متعدد و یا کارکنان موقت  یک سازمان به اشتراک  گذاشته شده و یا کاربران از رمزهای عبور بدرستی حفاظت ننمایند، پتانسیل نفوذ به شبکه توسط یک مهاجم فراهم می گردد.پیکربندی account های جدید کاربران با یک رمز عبور مشابه و یا رمز عبوری که بسادگی قابل حدس باشد نیز  فرصتی مناسب را در اختیار مهاجمان بمنظور دستیابی به منابع اطلاعاتی  موجود در یک سازمان قرار خواهد داد .

لازم است در خصوص ذخیره سازی رمز عبور hashes تصمیم گیری و مشخص شود که محل استقرار و ذخیره سازی آنان در etc/passwd /  و یا etc/shadow / می باشد.قابلیت خواندن فایل etc/passwd /، می بایست توسط تمامی کاربران شبکه وجود داشته تا زمینه و امکان تائید کاربران فراهم گردد. در صورتیکه فایل فوق ، شامل رمزعبور hashed نیز باشد ،  در ادامه و پس از دستیابی کاربران به سیستم ، امکان خواندن مقادیر hash فراهم و مهاجمان می توانند با استفاده از یک برنامه cracker ، تلاش خود را جهت شکستن و تشخیص رمز عبور آغاز و به سرانجام برسانند . فایل etc/shadow/  ، صرفا” برای root قابل خواندن بوده و مکانی مناسب بمنظور ذخیره نمودن مقادیر hashes است . در صورتیکه account های محلی ، توسط /etc/shadow حفاظت نشود ، ریسک رمزهای عبور افزایش خواهد یافت . اکثر سیستم های عامل جدید بصورت پیش فرض از  etc/shadow / بمنظور ذخیره سازی رمز عبور hashes استفاده می نمایند ( مگر اینکه شرایط فوق توسط نصب کننده تغییر یابد ). در این رابطه می توان از الگوریتم MD5 بمنظور hash نمودن رمزهای عبور نیز استفاده نمود. الگوریتم فوق،  بمراتب از الگوریتم قدیمی crypt ایمن تر است .
NIS)Network Information System) ، یک بانک اطلاعاتی توزیع شده بمنظور مدیریت یک شبکه است . در حقیقت  NIS ، استانداردی برای اشتراک فایل ها بین سیستم های کامپیوتری متعدد را فراهم و شامل مجموعه ای از سرویس هائی است که بمنزله یک بانک اطلاعاتی از سرویس ها عمل نموده و اطلاعات مربوط به مکان سرویس ( Mapping ) را در اختیار سایر سرویس های شبکه نظیر( Network File System (NFS) ، قرار می دهد. با توجه به ماهیت طراحی بعمل آمده  ، فایل های پیکربندی NIS ، شامل رمزهای عبور hash  بوده و این امر می تواند امکان خواندن آنان را برای تمامی کاربران فراهم و عملا” رمزهای عبور در معرض تهدید قرار گیرند .نسخه های جدید پیاده سازی شده  از NIS ، نظیر +NIS و یا LDAP عموما” دارای استحکام لازم در ارتباط با رمزهای عبور hashes می باشند( مگر اینکه شرایط فوق توسط نصب کننده تغییر یابد). تنظیم و پیکربندی نسخه های فوق ( نسخه های جدید ) ، مشکل تر بوده و همین امر می تواند استفاده از آنان را با تردید و مشکل مواجه نماید . 
حتی اگر رمزهای عبور hashes توسط /etc/shadow و یا امکانات پیاده سازی شده ، محافظت گردند ، امکان حدس و تشخیص رمزهای عبور توسط سایر افراد وجود خواهد داشت . در این رابطه می توان به موارد متعدد دیگری نظیر : ضعف رمز عبور ، وجود account های غیر استفاده مربوط به کارکنانی که سازمان خود را ترک نموده اند ، اشاره نمود .سازمان ها معمولا” در رابطه با غیر فعال نمودن account مربوط به کاربران قدیمی کوتاهی نموده و لازم است در این رابطه از روش های خاصی استفاده گرد.
نصب های پیش فرض سیستم های عامل و یا شبکه توسط سازندگان و یا مدیران  سیستم و یا شبکه ، می تواند نصب مجموعه ای از سرویس های غیرضروری را  نیز بدنبال داشته باشد.  رویکرد فوق،با اینکه عملیات نصب سیستم عامل و سرویس ها ی مربوطه را تسهیل می نماید ولی  مجموعه ای از سرویس های غیر ضروری و account هائی که بصورت پیش فرض ضعیف ویا فاقد رمز عبور می باشند را بهمراه بر روی سیستم مستقر و پیکربندی می نماید.

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
بهترین و مناسبترین دفاع در مقابل ضعف رمزهای عبور ، تبعیت از یک سیاست امنیتی مستحکم بوده که دستورالعمل های لازم  کهه موجب می شود رمزهای عبور مناسب و مستحکمی توسط کاربران تعریف و توسط مدیران سیستم بصورت مستمر پیوستگی و استحکام آنان بررسی می گردد با حمایت کامل سازمان . مراحل زیر توصیه های لازم برای ارائه یک سیاست امنیتی مناسب می باشد :

 • اطمینان ازاستحکام و انسجام  رمز های عبور . با استفاده از سخت افزار مناسب و اختصاص زمان کافی ، می توان هر رمز عبوری را  crack نمود. در این راستا می  توان با استفاده ازروش های ساده و در عین حال موفقیت آمیز، عملیات تشخیص رمز عبور را انجام داد . اغلب برنامه های تشخیص دهنده رمزعبوراز روشی موسوم به “حملات مبتنی بر سبک دیکشنری ” ، استفاده می نمایند. با توجه به اینکه روش های رمز نگاری تا حدود زیادی شناخته شده می باشند  ، برنامه های  فوق ، قادر به مقایسه  شکل  رمز شده یک رمز عبور در مقابل شکل  های رمز شده کلمات دیکشنری می باشند( در زبان های متعدد و استفاده از اسامی مناسب بهمراه جایگشت های مختلف آنان  ) . بنابراین ، رمز عبوری  که ریشه آن در نهایت یک کلمه شناخته شده باشد ، دارای استعداد ذاتی در رابطه با این نوع از حملات خواهد بود . تعداد زیادی از سازمان ها ، آموزش های لازم در خصوص نحوه تعریف رمزهای عبور را به کارکنان خود داده و به آنان گفته شده است  که رمزهای عبور مشتمل بر ترکیبی از حروف الفبائی و کاراکترهای ویژه را برای خود تعریف نمایند.متاسفانه اکثر کاربران این موضوع را رعایت ننموده و  بمنظور تعریف یک رمز عبور با نام “password” ، صرفا” اقدام به تبدیل حروف به اعداد و یا حروف ویژه می نمایند ( pa$$w0rd) . چنین جایگشت هائی نیز قادر به  مقاومت در مقابل یک تهاجم مبتنی بر دیکشنری نبوده و  “pa$$w0rd” به روش مشابهی که “password” تشخیص داده می شود ، crack خواهد شد .
  یک رمز عبور خوب ، نمی بایست از ریشه یک  کلمه و یا نام شناخته شده ای  اقتباس شده باشد .در این راستا لازم است به کاربران آموزش لازم در خصوص انتخاب و ایجاد رمزهای عبور از موارد تصادفی نظیر  یک عبارت ، عنوان یک کتاب ،نام یک آواز و یا نام یک فیلم  داده شود. با انتخاب  یک رشته طولانی که بر اساس رویکردهای خاصی می تواند انتخاب گردد( گرفتن اولین حرف هر کلمه ، جایگزینی یک کاراکتر خاص برای یک کلمه ، حذف تمامی حروف صدادارو  سایر موارد ) ، کاربران قادر به ایجاد رمزهای عبور مشتمل بر ترکیبی از حروف الفبائی و حروف ویژه بوده که در صورت مواجه شدن  با حملات مبتنی بر دیکشنری ، تشخیص آنان بسختی انجام می شود. لازم است به این نکته نیز اشاره گردد که رمزعبور می بایست براحتی بخاطر سپرده شده و بازیابی ( یادآوری)آن مشکل نباشد ( هدف از ذخیره سازی ، بازیابی است اگر چیزی را ذخیره  نمائیم ولی در زمان مورد نظر قادر به بازیابی آن نباشیم ، سیستم ذخیره و بازیابی ما با اشکال مواجه شده است ! ). پس از تدوین دستورالعمل لازم بمنظور تولید رمزهای عبور مناسب و  آموزش کاربران بمنظور پایبندی به  اصول امنیتی تعریف شده ، می بایست از روتین ها ی جانبی متعددی بمنظور اطمینان از پیروی کاربران از دستوراالعمل های اعلام شده ، استفاده گردد. بهترین گزینه در این راستا ، بررسی صحت رمزهای عبور پس از اعمال تغییرات توسط کاربران است .
  پس از ارائه دستورالعمل ها ی لازم و مناسب برای ایجاد رمزهای عبور ، روتین های تکمیلی خاصی  می بایست ایجاد تا این اطمینان حاصل گردد که کاربران پایبند به دستورالعمل های ارائه شده بوده اند. بهترین روش در این زمینه ، بررسی صحت اعتبار رمزهای عبور پس  از اعمال تغییرات توسط کاربران است . اکثر نمونه های یونیکس و لینوکس می توانند از Npasswd بمنظور بررسی رمز عبور در مقابل سیاست امنیتی موجود استفاده نمایند. سیستم های PAM-Enabled  نیز می توانند از Cracklib ( کتابخانه لازم بمنظور هماهنگی با  Crack ) بمنظور بررسی رمزهای عبور ایجاد شده ، استفاده نمایند.اکثر سیستم های PAM-enabled را می توان بگونه ای پیکربندی نمود که رمزهای عبوری  را که با سیاست های مشخص شده مطابقت ندارد ، رد نمایند .
  درمواردیکه امکان استفاده از ابزارهائی نظیر Npasswd و یا کتابخانه های PAM-Enabled ، وجود ندارد، مدیران سیستم و شبکه می توانند از برنامه های کاربردی Cracking  در حالت stand-alone و بعنوان یک روتین کنشگرایانه مستمر، استفاده نمایند. LC4 )l0phtcrack version 4) و John the Ripper  ، نمونه هائی از برنامه های فوق ، می باشند.  لازم است مجددا” به این موضوع اشاره گردد که بدون کسب مجوز لازم از مدیران ارشد سیستم در سازمان ، نمی بایست از برنامه های cracking استفاده گردد.پس از کسب مجوزهای  لازم ، می توان عملیات فبررسی رمزهای عبور  را بر روی یک ماشین حفاظت شده انجام داد. به کاربرانی که رمزهای عبور آنان crack می گردد، بصورت محرمانه وضعیت فوق گزارش و دستورالعمل های لازم در خصوص نحوه انتخاب یک رمز عبور مناسب نیز به آنان ارائه گردد .اخیرا” و در پاسخ به رمزهای عبور ضعیف ، استفاده از روش هائی دیگر بمنظور تائید کاربران،  نظیر بیومتریک (زیست سنجی )  ، نیز مورد توجه  واقع شده است .
 • حفاظت رمزهای عبور مستحکم . در صورتیکه رمزهای عبور hashes در etc/passwd /  ذخیره می گردند ، سیستم را بهنگام نموده تا از  /etc/shadow استفاده گردد . در صورتیکه بر روی  سیتستم  NIS و یا LDAP اجراء که امکان حفاظت hashes وجود نداشته باشد ، هر کاربری قادر به خواندن رمزهای عبور hashes و تلاش بمنظور cracking  آنان ، خواهد بود.در این رابطه  می بایست بررسی لازم در خصوص استفاده از گزینه های ایمن تری از نسخه های NIS و LDAP را انجام داد. تا زمانیکه این نوع برنامه های غیر ایمن وجود داشته و با نمونه های ایمن جایگزین نشده اند، می بایست  مجوزهای مربوطه را ایمن و از ابزارهای کنشکرایانه بصورت مستمر استفاده گردد.در این رابطه پیشنهاد می گردد که در مقابل استفاده از الگوریتم قدیمی Crypt بمنظورhash نمودن رمزهای عبور از الگوریتم  MD5 استفاده گردد.
  حتی اگر رمزهای عبور ، مستحکم و قدرتمند باشند ، در صورت عدم حفاظت آنان توسط کاربران ، سیستم های موجود در یک سازمان در معرض تهدید قرار خواهند گرفت .  یک سیاست امنیتی مناسب ، می بایست شامل دستورالعمل های لازم بمنظور آموزش کاربران در رابطه با حفاظت رمزهای عبور می باشد.عدم ارائه رمز عبور به افراد دیگر، عدم نوشتن رمز عبور در محلی که امکان خواندن آن برای دیگران وجود داشته باشد و حفاظت اتوماتیک فایل  هائی که رمزهای عبور در آن ذخیره شده اند ، از جمله مواردی می باشند که می بایست به کاربران آموزش داده شود. اغلب کاربران در مواجهه با پیامی مشابه “Your password has expired”  که نشاندهنده اتمام عمر مفید یک رمز عبور است ، یک رمز عبور ضعیف را برای خود انتخاب می نمایند ، بنابراین لازم است در فرصت مناسب و قبل از برخورد با اینچنین پیام هائی ، به کاربران آموزش های لازم ارائه گردد.
 • کنترل دائم و پیوسته accounts . هر account مدیریتی و یا مبتنی بر سرویس که از آن استفاده نمی گردد، می بایست غیر فعال و یا در صورت امکان از روی سیستم حذف گردد. هر account مدیریتی و یا مبتنی بر سرویس که از آن استفاده می گردد ، می بایست دارای رمزعبورجدید و مستحکمی باشد. پیکربندی account های جدید کاربران  با رمزهای عبور اولیه (تولیده شده بصورت تصادفی)  و ضرورت تغییر رمزهای عبور توسط کاربران و در اولین log in  نیز می تواند در این زمینه مفید واقع شود. ممیزی account ها بر روی سیستم را انجام  و لازم است در این رابطه یک لیستی اصلی ایجاد گردد .در این رابطه می بایست رمزهای عبور در ارتباط با سیستم هائی نظیر روترها ، چاپگرهای دیجیتالی متصل شده به اینترنت و سایر موارد دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته و روتین هائی خاص بمنظور افزودن account های تائید شده  به لیست و یا حذف  account هائی که ضرورتی به استفاده از آنان نمی باشد ، پیاده سازی و همواره خود را پایبند به آن بدانیم .اعتبار لیست را در فواصل زمانی خاصی بررسی تا از بهنگام بودن آن اطمینان حاصل گردد.از روتین های  خاصی بمنظورحذف account متعلق به کارکنان و یا پیمانکارانی که سازمان را ترک نموده اند ، استفاده گردد .

در بخش سوم این مقاله به بررسی سایر نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس خواهیم پرداخت .

همترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس ( بخش سوم  )

 آنچه تاکنون گفته شده است :
 • بخش اول  : بررسی BIND Domain Name System  و RPC
 • بخش دوم  : بررسی  Apache Web Server و روش های تائید کاربران

در بخش سوم این مقاله به بررسی نقاط آسیب پذیر  سرویس های Clear Text  و  Sendmail ، خواهیم پرداخت . 

پنجمین نقطه آسیب پذیر :  :Clear Text Services
تعداد زیادی از سرویس های شبکه استفاده شده توسط سیستم های مبتنی بر یونیکس ، بصورت  plain text بوده و  از رمزنگاری خاصی استفاده نمی نمایند. ضعف در رمزنگاری ، امکان شنود اطلاعاتی ( مشاهده ترافیک شبکه )  را فراهم و مهاجمان در ادامه امکان دستیابی به محتویات ارتباط ایجاد شده و یا اطلاعات حساس کاربران نظیر داده های مرتبط با رمز عبور را بدست خواهند آورد.  مثلا” بمنظور تشخیص  اطلاعات مرتبط با FTP و یا telnet ( اطلاعات login ) ، یک مهاجم ، می تواند  یک  sniffer  را در شبکه  و در محلی بین مسیر ارتباطی، مستقر نماید (بعنوان سرویس دهنده FTP و یا یا Client LAN ) . تبادل اطلاعات بین دستورات ورودی توسط سرویس گیرندگان و پاسخ های ارائه شده توسط سرویس های موجود بر روی سرویس دهنده ، بصورت plain-text خواهد بود. بدین ترتیب ،امکان ردیابی ( رهگیری ) داده و یا کلیدهای فشرده شده توسط کاربر بسادگی فراهم می گردد. اغلب مهاجمان در حملات اخیر خود از برنامه های مختص شنود اطلاعاتی استفاده و عمدتا” اینگونه برنامه ها را  بر روی دستگاهها ی  آسییب پذیر نصب می نمایند. در چنین مواردی ، تشخیص نام و رمز عبور کاربر در داده های جمع آوری شده ( شنود اطلاعاتی ) ، بسادگی میسر خواهد شد.جدول زیر،  لیست برخی از سرویس های شبکه یونیکس را که اطلاعات را بصورت Clear Text  ، مبادله می نمایند ، نشان می دهد :

آیتم ارسالی Clear Auth Clear Content پورت سرویس
متن ، باینری Yes Yes ۲۱ , ۲۰ FTP
متن ، باینری N/A Yes ۶۹ TFTP
متن Yes Yes ۲۳ telnet
متن ، باینری N/A Yes ۲۵ SMTP
متن ، باینری Yes Yes ۱۱۰ POP3
متن ، باینری Yes Yes ۱۴۳ IMAP
متن Yes Yes ۵۱۳ rlogin
متن Yes Yes ۵۱۴ rsh
متن ، باینری Yes Yes ۸۰ HTTP

سرویس هائی نظیر Telnet و FTP که شامل اطلاعات  مربوط به تائید هویت کاربران می باشند ، اطلاعات مورد نظر را بصورت متن  ارسال  که  بالاترین ریسک را بدنبال خواهد داشت . در چنین مواردی مهاجمان می توانند با استفاده مجدد از داده های حساس کاربران نظیر نام و رمز عبور، با خیال راحت ! به سیستم دستیابی نمایند .علاوه براین ، اجرای دستورات  بصورت clear text می تواند توسط مهاجمان استفاده تا با استفاده از آنان دستورات دلخواه خود را بدون الزامی برای تائید ، اجراء نمایند. سرویس های Clear text  ، می توانند زمینه تهدیدات مختلفی نظیر  :  تسهیل در انجام  حملات  ، دستیابی از راه دور ، اجرای دستورات بر روی یک سیستم مقصد ، شنود و تشخیص اطلاعات را بدنبال داشته باشد .

سیستم های عامل در معرض تهدید
تمامی  نمونه های یونیکس  ارائه شده ، از سرویس ها ی Clear text استفاده می نمایند. ( telnet و FTP دو نمونه متدواول در این زمینه می باشند ) . تمامی  نمونه نسخه های  ارائه شده یونیکس و  لینوکس ( تنها استنثاء در این  رابطه، مربوط به آخرین ویرایش  Free/OpenBSD  می باشد ) ، بصورت پیش فرض ، برخی از سرویس های فوق را نصب می نمایند .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
موثرترین و مطمئن ترین روش بمنظور تشخیص نقطه آسیب پذیر فوق (سرویس های clear text )  ، بکارگیری  نرم افزاری مشابه با  ابزارهای استفاده شده (sniffer) توسط مهاجمان است. متداولترین برنامه موجود در این زمینه ،  tcpdump می باشد. برای دریافت برنامه “tcpdump ” می توان از آدرس  http://www.tcpdump.org  ،  استفاده نمود . نحوه فعال نمودن برنامه فوق،بمنظور تشخیص هر گونه ارتباط clear text ،  بصورت زیر است :

  # tcpdump -X -s 1600

دراین راستا می توان از برنامه های دیگر نظیر : “ngrep” نیز استفاده نمود. برنامه فوق،امکان جستجوی الگوئی خاص نظیر “sername ” و یا ” assword ” را در شبکه فراهم می نماید.  ( اولین حروف، بمنظور سازگاری با حروف بزرگ احتمالی ، در نظر گرفته نشده است ) . برای دریافت برنامه فوق ، می توان از آدرس    http://www.packetfactory.net/projects/ngrep  استفاده نمود . نحوه فعال نمودن برنامه فوق ،  بصورت زیر است :

  # ngrep assword

در این رابطه می توان از ابزارهای متنوع  دیگری بمنظور تشخیص داده های حساس کاربران ( نام و رمز عبور )  استفاده نمود . Dsniff ، متداولترین ابزار در این زمینه است . برنامه فوق ، بررسی لازم در خصوص تمامی زوج نام و رمزعبور بر روی پروتکل های Plain text حجیم، نظیر FTP ، Telnet و POP3 را انجام و پس از تشخیص، آنان را نمایش خواهد داد. برای بدست آوردن برنامه فوق می توان از آدرس  http://www.monkey.org/~dugsong/dsniff   استفاده نمود . نحوه فعال نمودن برنامه فوق ،  بصورت زیر است :

 # /usr/sbin/dsniff

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
استفاده از رمزنگاری End-To-End و یا حداقل رمزنگاری Link-level می تواند در این زمینه مفید واقع گردد. برخی پروتکل ها از لحاظ رمزنگاری معادل یکدیگر می باشند( نظیر : POP3S و HTTPS ) . برای پروتکل هائی که دارای قابلیت ها  و امکانات  , ذاتی رمزنگاری نمی باشند ، می توان آنان را از طریق  SSH : Secure Shell ، و یا  SSL connection انجام داد( tunneling ) .

OpenSSH یک نمونه پیاده سازی شده متداول و انعطاف پذیر ازSSH  است.( قابل دسترس در آدرس  http://www.openssh.org  ) . برنامه فوق، در اکثر نسخه های یونیکس اجراء و می توان از آن بمنظور ارتباطات از راه دور ( replaces telnet ,rlogin ,rsh ) و tunneling ( پروتکل هائی نظیر POP3,SMTP و X11 )   استفاده گردد .
دستور زیر نحوه tunnel نمودن POP3 را بر روی SSH connection  نشان می دهد. بر روی  سرویس دهنده POP3 ، می بایست سرویس دهنده SSH نیز اجراء گردد. در ابتدا آن را بر روی ماشین سرویس گیرنده اجراء می نمائیم :

# ssh -L 110:pop3.mail.server.com:110 username@pop3.mail.server.com

در ادامه ، برنامه سرویس گیرنده پست الکترونیکی را به localhost اشاره می دهیم ، پورت TCP 110  ( برخلاف روال معمول که بصورت : pop3.mail.server.com ، پورت ۱۱۰ است )  . بدین ترتیب ، تمامی ارتباطات بین ماشین و سرویس دهنده پست الکترونیکی بصورت رمز شده انجام خواهد شد ( tunneled over SSH  ) .
یکی دیگر از راه حل های متداول رمزنگاری مبتنی بر tunneling ، استفاده از stunnel است . روش فوق ، پروتکل SSL را پیاده سازی( با استفاده از OpenSSL Toolkit ) و می توان آن را  بمنظور tunel نمودن پروتکل های متفاوت plain text بخدمت گرفت . برای دریافت برنامه فوق ، می توان از آدرس  http://www.stunnel.org  استفاده نمود.

ششمین نقطه آسیب پذیر : : Sendmail
Sendmail ، برنامه ای است که از آن بمنظور ارسال ، دریافت و فوروارد نمودن  نامه های الکترونیکی در اغلب سیستم های یونیکس و لینوکس استفاده می گردد. Sendmail ، یکی از متداولترین MTA : Mail Transfer Agent  در اینترنت بوده که بطور گسترده ای از آن بعنوان “آژانش توزیع نامه های الکترونیکی” بهمراه سرویس دهندگان پست الکترونیکی ، استفاده می گردد  . Sendmail ، یکی از اهداف اولیه مهاجمان  در سالیان اخیر بوده و تاکنون حملات متعددی را در ارتباط با آن شاهد بوده ایم. اکثر حملات انجام شده بدلیل قدیمی بودن  و یا عدم patch مناسب نسخه های نصب شده ، با موفقیت همراه بوده است .در این رابطه  می توان به چندین نمونه از حملات اخیر اشاره نمود :

– CERT Advisory CA-2003-12 Buffer Overflow in Sendmail 
– CERT Advisory CA-2003-07 Remote Buffer Overflow in Sendmail 
– CERT Advisory CA-2003-25 Buffer Overflow in Sendmail 

خطرات و تهدیدات مرتبط با Sendmail را می توان به دو گروه عمده  تقسیم نمود :  از دست رفتن امتیازات که علت  آن buffer overflow  خواهد بود و پیکربندی نادرست سیستم که می تواند تبعات منفی را بدنبال داشته باشد ( مثلا” تبدیل یک سیستم به مرکزی آلوده برای توزیع نامه های الکترونیکی ) .عامل اصلی در بروز تهدیدات نوع اول ، عمدتا” به استفاده از نسخه های قدیمی و یا عدم  patching مناسب سیستم برمی گردد.علت اصلی تهدیدات نوع دوم ، به استفاده از فایل های پیکربندی پیش فرض و نادرست برمی گردد .

سیستم های عامل در معرض تهدید
تقریبا” تمامی نسخه های لینوکس و یونیکس بهمراه یک نسخه نصب شده از Sendmail عرضه می گردند. سرویس فوق،  بصورت پیش فرض فعال می باشد .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
Sendmail ، در گذشته دارای نقاط آسیب پذیر فراوانی بوده که بتدریج  وبا ارائه نسخه های جدیدتر و patch های مربوطه ، میزان  آسیب پذیری آن کاهش یافته است .هر نسخه قدیمی و یا Patch نشده نرم فزار فوق در معرض آسیب قرار خواهد داشت . بمنطور مشخص نمودن شماره نسخه برنامه sendmail ، می توان از دستور زیر استفاده نمود :

echo \$Z | /usr/lib/sendmail -bt -d0
 

مسیر مشخص شده sendmail  در دستور فوق ، با توجه به پیکربندی سیستم ، می تواند متفاوت باشد. برای آگاهی از آخرین نسخه ارائه شده Sendmail می توان از آدرس  http://www.sendmail.org/current-release.html  استفاده نمود .

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
مراحل زیر بمنظور ایمن سازی و حفاظت Sendmail پیشنهاد می گردد :

 •  نسخه موجود را به آخرین نسخه ارتقاء و از آخرین patch های موجود ، استفاده گردد . برای دریافت source code می توان از آدرس http://www.sendmail.org  استفاده نمود. در صورتیکه نسخه sendmail بهمراه سیستم عامل ارائه شده است  ( یک Package ) ، می توان برای دریافت patch مربوطه به سایت عرضه کنندگان سیستم عامل مراجعه نمود.
 • برنامه sendmail عموما” بصورت پیش فرض در اکثر سیستم های یونیکس و لینوکس ( حتی آنانی که بعنوان سرویس دهنده mail  مورد نظر نبوده و فعالیت آنان در ارتباط با  mail نخواهد بود) نصب می گردد. برنامه Sendmail را در حالت daemon بر روی ماشین های فوق ، اجراء ننمائید ( غیر فعال نمودن سوئیچ  bd –  ) . امکان ارسال نامه الکترونیکی توسط سیستم های فوق ، همچنان وجود خواهد داشت . در این رابطه می بایست پیکربندی سیستم بگونه ای انجام شود که به یک mail relay در فایل پیکربندی sendmail ، اشاره گردد.فایل پیکربندی،  sendmail.cf نام داشته و معمولا” در آدرس  etc/mail/sendmail.cf  قرار دارد .
 • در صورتیکه  لازم است sendmail در حالت daemon اجراء گردد، می بایست از صحت پیکربندی انجام شده اطمینان حاصل گردد. در این رابطه می توان از منابع اطلاعاتی زیر استفاده نمود :
  http://www.sendmail.org/tips/relaying.html 
  http://www.sendmail.org/m4/anti_spam.html 
  در نسخه  Sendmail 8.9.0 ، امکان open relay  بصورت پیش فرض غیرفعال می باشد.تعداد زیادی از عرضه کنندگان سیستم های عامل ، مجددا” آن رادر پیکربندی پیش فرض خود فعال می نمایند. در صورت استفاده از نسخه  Sendmail  ارائه شده بهمراه سیستم عامل ، می بایست دقت لازم در اینخصوص را انجام داد ( عدم استفاده سرویس دهنده برای  realying  ).
   
 • در زمان استفاده از نسخه جدید sendmail ( سوئیچ نمودن به یک نسخه دیگر ) ،  لازم است تدابیر لازم در خصوص تغییر فایل های پیکربندی ارائه شده توسط نسخه قدیمی ، اندیشیده گردد . برای آگاهی از جزئیات  بیشتر در ارتباط با پیکربندی Sendmail ، می توان از آدرس http://www.sendmail.org/m4/readme.html  استفاده نمود.
 •  در مواردیکه برنامه  Sendmail  از منابع موجود بر روی اینترنت Download  می گردد ، می بایست  بمنظور اطمینان از مجاز بودن نسخه تکثیری  از  PGP signature  استفاده نمود. در این رابطه لازم است به این نکته دقت شود که بدون بررسی integrity مربوطه به source code  برنامه Sendmail ، نمی بایست از آن استفاده شود. در گذشته ، نسخه هائی از Trojan ها در Sendmail  مستقر تا در زمان مناسب حرکت مخرب خود را آغاز نمایند .   بمنظور دریافت اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توان از آدرس   CERT Advisory CA-2002-28  استفاده نمود. کلیدهای استفاده شده بمنظور sign نمودن برنامه Sendmail دریافتی را می توان از آدرس http://www.sendmail.org/ftp/PGPKEYS   بدست آورد . در صورت فقدان  PGP ، می بایست از MD5 Checksum بمنظور بررسی integrity  کد منبع Sendmail ، استفاده گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توان از منابع اطلاعاتی زیر استفاده نمود :

http://www.sendmail.org/secure-install.html
http://www.sendmail.org/m4/security_notes.html
http://www.sendmail.org/~gshapiro/security.pdf 
 

در بخش چهارم این مقاله به بررسی سایر نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس خواهیم پرداخت .

همترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس ( بخش چهارم   )

 آنچه تاکنون گفته شده است :
 • بخش اول  : بررسی BIND Domain Name System  و RPC
 • بخش دوم  : بررسی  Apache Web Server و روش های تائید کاربران
 • بخش سوم : بررسی سرویس های Clear Text  و  Sendmail

در بخش چهارم این مقاله به بررسی نقاط آسیب پذیر  ( Simple Network Management Protocol (SNMP و ( Secure Shell (SSH ، خواهیم پرداخت . 

هفتمین نقطه آسیب پذیر : ( Simple Network Management Protocol (SNMP
از پروتکل SNMP بمنظور کنترل ، مانیتورینگ از راه دور و پیکربندی  تمامی دستگاه های پیشرفته مبتنی بر TCP/IP  در ابعاد گسترده ای  استفاده می شود.با اینکه  استفاده از SNMP در بین پلات فرم های متفاوت شبکه استفاده می گردد، ولی در اغلب موارد از آن  بمنظور پیکربندی و مدیریت دستگاههائی نظیر چاپگر ، روترها ، سوئیچ ها ، Access point ها  و دریافت داده های مورد نیاز دستگاههای مانیتورینگ شبکه ، استفاده می شود .
SNMP ، از روش های متفاوتی بمنظور مبادله پیام بین ایستگاههای مدیریت SNMP و دستگاههای شبکه ای  استفاده می نماید . روش های استفاده شده بمنظور برخورد با پیام های مبادله شده و مکانیزم تائید و معتبر سازی پیا م ها،  از جمله عوامل اصلی در رابطه با  نقاط آسیب پذیر SNMP می باشند .
نقاط آسیب پذیر مرتبط با روش های استفاده شده در SNMP ( نسخه یک )  بهمراه جزئیات مربوطه را می توان در آدرس  CERT – 2002 – 03  ، مشاهده نمود . نقاط آسیب پذیر متعددی در SNMP متاثر از روش برخورد با پیام ها توسط ایستگاه های مدیریتی است . نقاط آسیب پذیر فوق، به نسخه ای خاص  از SNMP محدود نبوده و محصولات متعدد ارائه شده توسط تولید کنندگان را نیز شامل می گردد . مهاجمان با استفاده از نقاط آسیب پذیر فوق ، قادر به انجام حملات متفاوت از نوع DoS ( از کار افتادن یک سرویس ) تا پیکربندی و مدیریت ناخواسته ماشین آلات و تجهیزات مبتنی بر SNMP  ، می باشند .
برخی از نقاط آسیب پذیر در ارتباط با SNMP متاثر از روش های استفاده شده بمنظور تائید و معتبر سازی پیام ها در نسخه های قدیمی SNMP  است ( توارث مشکلات ) . نسخه های یک و دو SNMP ، از یک ” رشته  مشترک ” غیررمز شده بعنوان  تنها  گزینه موجود  برای تائید پیام ها استفاده می نمایند . عدم استفاده از روش های مناسب رمزنگاری ، می تواند عاملی مهم در پیدایش نقاط آسیب پذیر باشد. نگرش پیش فرض  نسبت به  ” رشته مشترک  ” که  توسط تعداد زیادی از دستگاههای SNMP استفاده می گردد ، از ذیگر عوامل مهم در ارتباط با عرضه نقاط آسیب پذیر است( برخی از تولید کنندگان بمنظور افزایش سطح ایمنی مربوط به داده های حساس ، رشته را بصورت “اختصاصی ” تغییر و استفاده می نمایند ) .  شنود اطلاعاتی و ترافیک SNMP ، می تواند افشاء  اطلاعات و ساختار شبکه ( سیستم ها و دستگاههای متصل شده به آن  )  را بدنبال داشته باشد . مهاجمین با استفاده از اطلاعات فوق ، قادر به انتخاب مناسب و دقیق هدف خود بمنظور برنامه ریزی حملات خود می باشند .
اکثر تولید کنندگان بصورت پیش فرض نسخه یک SNMP را فعال و تعدادی  دیگر،  محصولاتی را ارائه می نمایند که  قادر به استفاده ازمدل های امنیتی نسخه شماره سه SNMP  نمی باشند. ( با استفاده از مدل های امنیـی ارائه شده در نسخه شماره سه SNMP ، می توان پیکربندی لازم در خصوص روش های تائید را بهبود بخشید ) .
SNMP ، مختص یونیکس نمی باشد و  در ابعاد وسیعی در ویندوز ، در تجهیزات شبکه ای ، در چاپگرها ، access point ها و Bridges ، استفاده می گردد. با توجه به  نتایج حاصل از آنالیز حملات مبتنی بر SNMP  ، مشخص شده است که اکثر حملات در این رابطه بدلیل ضعف در پیکربندی SNMP در سیستم های یونیکس است .

سیستم های عامل در معرض تهدید
تقریبا”  بر روی تمامی سیستم های یونیکس و لینوکس  یک نسخه SNMP نصب و بهمراه آن عرضه می گردند. در اغلب موارد پروتکل فوق ، بصورت پیش فرض فعال می باشد. اکثر دستگاه ها و سیستم های عامل شبکه ای مبتنی بر SNMP دارای نقطه آسیب پذیر فوق بوده و در معرض تهدید قرار خواهند داشت .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
بمنظور بررسی نصب SNMP  بر روی دستگاههای موجود و متصل شده در شبکه ، می توان از یک برنامه کمکی و یا روش دستی استفاده نمود. برنامه پویشگر SNScan ، نمونه ای در این زمینه بوده که می توان آن را از طریق آدرس  http://www.foundstone.com/knowledge/free_tools.html  دریافت نمود. در مواردیکه امکان استفاده از ابزارهای  پویشگر وجود ندارد ، می توان بررسی لازم در خصوص نصب و اجراء SNMP  را بصورت دستی انجام داد. در این راستا می توان به مستندات سیستم عامل مربوطه مراجعه تا پس از آگاهی از نحوه پیاده سازی SNMP  ، عملیات لازم بمنظور تشخیص فعال بودن SNMP را انجام داد . در این رابطه می توان ، جستجوی لازم در لیست پردازه ها برای یافتن “snmp” در حال اجراء بر روی پورت های ۱۶۱ و ۱۶۲ را انجام داد .  وجود صرفا ” یک نمونه SNMP  ، دلیلی بر آسیب پذیری سیستم است . بمنظور آگاهی از جزیئات لازم در اینخصوص می توان از آدرس  CERT – 2002 – 03 استفاده نمود . در صورت تحقق یکی از شرایط زیر و نصب  SNMP ،  سیستم در معرض آسیب  و تهدید قرار خواهد داشت :

 • وجود اسامی SNMP Community پیش فرض و یا خالی ( اسامی استفاده شده بعنوان رمزهای عبور )
 • وجود اسامی SNMP Community  قابل حدس
 • وجود رشته های مخفی SNMP Community

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
بمنظور حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر فوق ،در دو زمینه می توان اقدامات حفاظتی را سازماندهی نمود .

 حفاظت در مقابل  درخواست های آسیب رسان  و تهدید کننده :

 • غیر فعال نمودن SNMP در صورت عدم ضرورت استفاده از آن
 • استفاده از یک مدل امنیتی مبتنی بر کاربر SNMPv3 ،  بمنظور تائید پیام ها و رمزنگاری داده ها ( در صورت امکان ) 
 • در صورت استفاده از SNMP نسخه یک و یا دو ، می بایست آخرین نسخه Patch ارائه شده توسط تولید کننده ، نصب گردد برای آگاهی از مشخصات تولیدکننگان، می توان به  بخش ضمیمه  CERT Advisory CA-2002-03 ، مراجعه نمود .
 • SNMP را در گلوگاه های ورودی شبکه فیلتر نمائید ( پورت ۱۶۱ مربوط به TCP/UDP و پورت ۱۶۲ مربوطه به TCP/UDP )  . عملیات فوق را در مواردیکه ضرورتی به مدیریت دستگاهها بصورت خارجی وجود ندارد ، می بایست انجام داد .
 • از  کنترل دستیابی مبتنی بر میزبان بر روی سیستم های SNMP agent استفاده گردد . ویژگی فوق ممکن است توسط SNMP agent سیستم های عامل دارای محدودیت هائی باشد ، ولی می توان کنترل لازم در خصوص پذیرش درخواست ها توسط agent مربوطه را انجام داد. در اکثر سیستم های یونیکس ، می توان عملیات فوق را توسط  یک TCP-Wrapper و یا پیکربندی Xined انجام داد . استفاده از یک فایروال فیلترینگ بسته های اطلاعاتی مبتنی بر agent  بر روی یک میزبان  نیز می تواند در بلاک نمودن درخواست های ناخواسته SNMP موثر واقع شود .

 حفاظت در مقابل رشته های قابل حدس 

 • غیر فعال نمودن SNMP در صورت عدم ضرورت استفاده از آن
 • استفاده از یک مدل امنیتی مبتنی بر کاربر SNMPv3 ،  بمنظور تائید پیام ها و رمزنگاری داده ها ( در صورت امکان ) 
 • در صورت استفاده از SNMP نسخه یک و یا دو ، می بایست از یک سیاست خاص بمنظور اسامی community ( استفاده شده بعنوان رمزهای عبور ) استفاده گردد. در این راستا لازم است اسامی بگونه ای انتخاب گردند که  غیر قابل حدس بوده و بصورت ادواری و در محدوده های خاص زمانی نیز تغییر داده شوند .
 • با استفاده از امکانات موجود می بایست بررسی لازم در خصوص  استحکام اسامی در نظر گرفته شده برای رمزهای عبور راانجام داد.در این رابطه می توان از خودآموز و ابزار ارائه شده در آدرس  http://www.sans.org/resources/idfaq/snmp.php  ، استفاده کرد.
 • SNMP را در گلوگاه های ورودی شبکه فیلتر نمائید ( پورت ۱۶۱ مربوط به TCP/UDP و پورت ۱۶۲ مربوطه به TCP/UDP )  . عملیات فوق را در مواردیکه ضرورتی به مدیریت دستگاهها بصورت خارجی وجود ندارد ، می بایست انجام داد . پیکربندی فیلترینگ را صرفا” بمنظور ترافیک مجاز SNMP بین subnet های ممیزی شده ، انجام دهید.

هشتمین نقطه آسیب پذیر : 🙁 Secure Shell (SSH
SSH ، یک سرویس عمومی برای ایمن سازی Login ، اجرای دستورات و ارسال فایل در یک شبکه است .اکثر سیستم های مبتنی بر یونیکس از بسته نرم افزاری OpenSSH  ( نسخه فوق بصورت open-source  است ) و یا نسخه تجاری  SSH Communication Security ، استفاده می نمایند . با اینکه SSH دارای ایمنی مناسبتری نسبت به telnet,ftp و برنامه های R-Command  می باشد ، ولی همچنان  در هر دو نسخه اشاره شده ، ضعف های امنیتی متعددی وجود دارد . اکثر ضعف های موجود صرفا” اشکالات جزئی بوده و تعداد اندکی از آنان ، حائز اهمیت بوده و می بایست بلافاصله نسبت به برطرف نموودن آنان اقدام گردد . مهمترین تهدید مرتبط با ضعف های امنیتی SSH ، امکان دستیابی (سطح ریشه)  به ماشین آسیب پذیر توسط مهاجمان است . با توجه به  رشد چشمگیر استفاده از سرویس گیرندگان و سرویس دهندگان  SSH  در محیط های ویندوز،  اکثر اطلاعات ارائه شده در رابطه با نقطه آسیب پذیر فوق ، به نسخه های پیاده سازی شده  SSH در  ویندوز و nix *  ( یونیکس ، لینوکس  )  بر می گردد .عدم مدیریت مناسب SSH ، خصوصا” در ارتباط با پیکربندی و بکارگیری patch ها و بهنگام سازی لازم ، می تواند مسائل و مشکلات خاص خود را  بدنبال داشته باشد .

SSH2 ، ابزاری قدرتمند
تعداد زیادی از نقاط آسییب پذیر تشخیص داده شده   در پروتکل هائی نظیر POP3 ( جایگزین با SSH2 SFTP ) ، برنامه Telnet ، سرویس HTTP ,  و ابزارهای مبتنی بر rhost ( نظیر : روش های تائید ,rsh ,   rlogin ,rcp ) باعث ارسال اطلاعات بصورت clear text  و یا عدم پردازش مناسب session های سرویس گیرنده – سرویس دهنده می گردد. پروتکل SSH1 ، دارای  پتانسیل آسیب پذیری  بالائی خصوصا” در ارتباط با session  موقتی رمزنشده می باشد . بدین دلیل  مدیران سیستم و شبکه ، استفاده از پروتکل SSH2  را  گزینه ای شایسته در اینخصوص می دانند( در مواردیکه امکان آن وجود دارد) . لازم است به این نکته مهم  اشاره گردد که SSH1 و SSH2 با یکدیگر سازگار نبوده  و لازم است  نسخه SSH بر روی سرویس گیرنده و سرویس دهنده یکسان باشند (در این رابطه موارد استثنا ء نیز وجود دارد ) .
کاربران OpenSSH می بایست به این نکته توجه نمایند که کتابخانه های OpenSSH در مقابل پتانسیل های ایجاد شده توسط OpenSSH ، دارای نرم افزارهای آسیب پذیر مختص خود می باشند. بمنظور آگاهی از جزئیات مربوطه ، می توان از آدرس  CERT Advisory 2002-23 استفاده  نمود .در سال ۲۰۰۲ یک نسخه آلوده از OpenSSH  ( نسخه فوق دارای یک trojan-horse  بود ) در زمان کوتاهی گسترش و باعث آسیب های فراوانی گردید. بمنظور کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه و اطمینان از عدم آسیب پذیری سیستم خود در مقابل نسخه آلوده فوق ، می توان از آدرس  http://www.openssh.org/txt/trojan.adv  استفاده نمود . 

سیستم های عامل در معرض تهدید
هر نسخه یونیکس و یا لینوکس که بر روی آن OpenSSH 3.3 و یا بعد از آن ( نسخه  ارائه شده در سال ۲۰۰۳ ،version 3.6.1)  و یا SSH Communication Security’s SSH 3.0.0  و یا بعد از آن ( نسخه ارائه شده در سال ۲۰۰۳ شماره version 3.5.2 ) نصب واجراء می گردد ،  در معرض این آسیب قرار خواهد داشت .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
با استفاده از یک پویشگر مناسب ، می توان بررسی لازم در خصوص آسیب پذیری یک نسخه را انجام داد . در این رابطه می توان با اجرای دستور ” ssh   -V ” ، از شماره نسخه نصب شده بر روی سیستم آگاه گردید.  ScanSSH ، ابزاری مفید  بمنظور تشخیص  از راه دور سرویس دهندگان SSH  آسیب پذیر بدلیل عدم Patching ، می باشد. دستور خطی ScanSSH ، لیستی از آدرس های شبکه را برای سرویس دهندگان  پویش و گزارشی در ارتباط با شماره نسخه های آنان را ارائه می نماید . آخرین نسخهScanSSH  که در سال ۲۰۰۱ ارائه شده است را می توان از آدرس http://www.monkey.org/~provos/scanssh  دریافت نمود .

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
بمنظور حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر فوق ، موارد زیر پیشنهاد می گردد :

 •  نسخه  SSH   و یا  OpenSSH  را به آخرین نسخه موجود ارتقاء دهید . درصورتیکه SSH و یا OpenSSH بهمراه سیستم عامل ، نصب شده باشد ، می بایست  آخرین Patchمربوطه را از سایت ارائه دهنده سیستم عامل دریافت و آن را برروی سیستم نصب نمود. در صورت استفاده  از OpenSSL  ، از نصب آخرین نسخه آن مطمئن شوید .
 • حتی المقدور سعی گردد، نسخه SSH1 به SSH2 ارتقاء یابد .در رابطه با توسعه SSH1  در آینده تصمیم خاصی وجود نداشته و توسعه SSH2 مورد نظر می باشد .
 •  دو نسخه پیاده سازی شده SSH ، دارای مجموعه ای از گزینه های انتخابی بوده  که مدیران سیستم با استفاده از آنان و با توجه به سیاست های موجود می توانند پیکربندی مناسبی در اینخصوص را انجام دهند.  امکان محدودیت در دستیابی به ماشین مورد نظر و اتصال به آن ، روش های تائید کاربران و ماهیت کاربران مجاز ، نمونه هائی از گزینه های انتخابی بوده که می توان از آنان بمنظور پیکربندی مطلوب استفاده گردد.
 • پیکربندی مناسب  سرویس گیرندگان SSH  در زمان اتصال به سرویس دهنده ای که SSH را حمایت نمی نماید . در چنین مواردی سرویس گیرنده ممکن است به عقب برگشته و استفاده از rsh را در این رابطه مفید تشخیص دهد . بمنظور پیشگیری از مواردی اینچنین می بایست  به کلید FallBackToRsh  در فایل پیکربندی SSH ، مقدار NO را نسبت داد .
 •  از رمزنگاری blowfish در مقابل ۳DES استفاده گردد (روش ۳DES ، ممکن است بصورت پیش فرض در نسخه مربوطه در نظر گرفته شده باشد ). بدین ترتیب علاوه بر افزایش سرعت در عملیات ، رمزنگاری انجام شده نیز از استحکام مناسبی برخوردار خواهد بود.

در بخش پنجم  این مقاله به بررسی سایر نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس خواهیم پرداخت .

مهمترین نقاط آسیب پذیر یونیکس و لینوکس ( بخش پنجم   )

 آنچه تاکنون گفته شده است :
 • بخش اول  : بررسی BIND Domain Name System  و RPC
 • بخش دوم  : بررسی  Apache Web Server و روش های تائید کاربران
 • بخش سوم : بررسی سرویس های Clear Text  و  Sendmail
 • بخش چهارم : بررسی SNMP و SSH

در بخش پنجم  این مقاله به بررسی  سرویس های  NIS/NFS و SSL  خواهیم پرداخت . 

نهمین نقطه آسیب پذیر : عدم پیکربندی مناسب سرویس های NIS/NFS
Network File System)NFS) و  Network Information Service )NIS) ، دو سرویس  مهم استفاده شده در شبکه های یونیکس می باشند. NFS ، سرویسی است که توسط شرکت Sun Microsystems بمنظور اشتراک فایل ها بین سیستم های موجود در یک شبکه یونیکس ، طراحی و پیاده سازی گردیده است . با استفاده از سرویس فوق امکان اشتراک و دستیابی به فایل های موجود بر روی کامپیوترهای شخصی و کامپیوترهای بزرگ فراهم می گردد . NFS ، روش استاندارد اشتراک فایل بین سیستم های کامپیوتری متفاوت است . NIS ، یک سرویس بانک اطلاعاتی توزیع شده را برای مدیریت اکثر فایل های مدیریتی مهم نظیر فایل های passwd و hosts فراهم می نماید .مدیریت متمرکز NIS ، امکان اعمال تغییرات مورد نظر را از یک نقطه ( بانک اطلاعاتی ) فراهم می نماید.(عدم ضرورت اعمال تغییرات بر روی هر سیستم موجود در شبکه ) . مهمترین هدف  NIS  ، ارائه اطلاعات مربوط به مکان یابی ( Maps نامیده می شود ) به سایر سرویس های شبکه نظیر NFS است .فایل های passwd و group ، نمونه هائی  در این زمینه ( Maps ها مورد نظر ) بوده که از آنان بمنظور تمرکز در تائید کاربران  استفاده می گردد. سرویس های NIS و NFS ، دارای ضعف های امنیتی متعددی ( مثلا” ضعف در سیستم تائید کاربران ) بوده و در سالیان اخیر مهاجمان با استفاده از آنان ، حملات متعددی را سازماندهی و به سرانجام رسانده اند .اکثر حملات انجام شده از نوع buffer overflows  ، DoS  می باشد . با توجه به آسیب پذیری سرویس های فوق ، مهاجمان  همواره از آنان بعنوان هدفی مناسب در جهت حملات خود استفاده نموده اند .

درصورت عدم پیکربندی مناسب سرویس های NFS و NIS و Patching مناسب ، سیستم های کامپیوتری در معرض تهدید جدی بوده و مهاجمان با سوءاستفاده از حفره های امنیـتی موجود قادر به دستیابی  سیستم از راه دور و یا بصورت محلی خواهند بود. مکانیزم استفاده شده توسط NIS برای تائید کاربران دارای ضعف های خاص خود بوده و مهاجمان با استفاده از نرم افزارهائی نظیر ypcat  قادر به نمایش مقادیر و داده موجود در  بانک اطلاعاتی NIS بمنظور بازیابی فایل رمزعبور می باشند.

سیستم های عامل در معرض تهدید
تقریبا” تمامی سیستم های یونیکس و لینوکس بهمراه یک نسخه از NFS و NIS ارائه می گردند. سرویس های فوق،  بصورت پیش فرض فعال می باشند .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
بمنظور تشخیص آسیب پدیری سیستم در رابطه با سرویس های NIS و NFS موارد زیر پیشنهاد می گردد :  

 • بررسی و اطمینان از نصب آخرین Patch ارائه شده توسط تولید کننده . تمامی نسخه هائی که بهنگام نشده و یا آخرین Patch موجود بر روی آنان نصب نشده باشد در معرض تهدید و آسیب قرار خواهند داشت . در اکثر نسخه ها  با استفاده از دستور rpc.mountd -version  می توان از شماره نسخه NFS  نصب شده آگاهی یافت . بمنظور آگاهی از شماره نسخه NIS  می توان از دستور  ypserv -version   استفاده نمود ( دستور فوق شماره نسخه NFS را نیز نمایش خواهد داد ) .
 • بمنظور تشخیص آسیب پذیری نرم افزار، می توان  از یک پویشگر نقاط آسیب پذیر بهنگام شده بصورت مستمر استفاده تا بررسی لازم در خصوص ضعف های جدید صورت پذیرد.

بمنظور برخورد با عدم پیکربندی مناسب NIS موارد زیر پیشنهاد می گردد : 

 • اطمینان از عدم نگهداری Root Password در یک NIS map
 • سازگاری رمزهای عبور تعریف شده با سیاست های امنیتی موجود. در این راستا می توان از یک برنامه Cracker  بمنظور بررسی استحکام رمزهای عبور تعریف شده،استفاده نمود.

بمنظور برخورد با عدم پیکربندی مناسب NFS موارد زیر پیشنهاد می گردد : 

 • بررس لازم در خصوص بهنگام بودن میزبانان ، netgroups و مجوزها در فایل etc \ exports \ .
 • اجرای دستور Showmount e بمنظور مشاهده عناصر export شده و بررسی سازگاری آنان با سیاست های امنیتی .

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
موارد زیر در ارتباط با پیکربندی NIS ، پیشنهاد می گردد:

 • مشخص نمودن صریح سرویس دهندگان NIS  بر روی سرویس گیرندگان ( پیشگیری لازم در خصوص  تظاهر سایر سیستم ها بعنوان یک سرویس دهنده NIS ) .
 • در زمان ایجاد فایل های DBM ، ویژگی YP_SECURE  فعال گردد . بدین ترتیب ،سرویس دهنده صرفا” به درخواست های ارسالی توسط یک سرویس گیرنده و از طریق پورت های مجاز ، پاسخ خواهد بود . در این رابطه می توان از سوئئچ S بهمراه دستور makedbm استفاده نمود .
 • درج میزبانان مورداعتماد و شبکه ها در var/yp/securenets / که توسط پردازه های  ypserv و  ypxfrd  استفاده می گردد.
 • درج    ::: ۰:۰ : * :+   در password map بر روی سرویس گیرندگان NFS 

موارد  زیر در ارتباط با پیکربندی NFS  پیشنهاد می گردد:

 •  استفاده از آدرس های عددی IP و یا FQDN) fully qualified domain names)  در مقابل اسامی مستعار (زمانیکه به سرویس گیرندگان در فایل etc / exports اجازه داده می شود) .
 •  بمنظوربررسی پیکربندی سیستم می توان از برنامه ای با نام NFSBug ، استفاده نمود.برنامه فوق امکانات متنوعی را بمنظور تست پیکربندی سیستم ارائه می نماید . برای دریافت برنامه NFSBug ، می توان از آدرس ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/tools/unix/nfsbug   استفاده نمود .
 • اسفاده از فایل etc\exports بمنظور اعمال محدودیت در رابطه با دستیابی به سیستم فایل NFS با افزودن  پارامترهای زیر :
  – ممانعت کاربران معمولی از mounting یک سیستم فایل NFS با افزودن یک پارامتر ایمن پس از آدرس IP و یا نام Domain مربوط به سرویس گیرنده NFS .
  مثلا” : ( home 10.20.1.25(secure /
  – export نمودن سیستم فایل NFS با مجوزهای مناسب .عملیات فوق را می توان با افزودن مجوزهای لازم ( ro برای فقط خواندنی و یا rw برای خواندن و نوشتن ) پس از آدرس IP مربوط به نام domain  سرویس گیرنده NFS  در فایل etc\export  انجام داد.
  مثلا” : ( home 10.20.1.25(ro /  .
  – در صورت امکان ، از پارامتر root_squash  بعد از آدرس IP و نام Domain مربوط به سرویس گیرنده NFS استفاده گردد . در صورتیکه پارامتر فوق فعال شده باشد ،  superuser ID root  بر روی سرویس گیرنده NFS با کاربر ID nobody  در سرویس دهنده NFS جایگزین می گردد. بدین ترتیب root user  بر روی سرویس گیرنده ، قادر به دستیابی و یا تغییر فایل ها  بر روی root نخواهند بود.
  مثلا” : ( home 10.20.1.25(root_squash / .
 • بر روی سیستم عامل سولاریس ، مانیتورینگ پورت فعال گردد. عملیات فوق را می توان با افزودن  Line set nfssrv:nfs_portmon = 1  در فایل etc/system / ، انجام داد .

موارد زیر در  ارتباط با NFS و NIS  پیشنهاد می گردد :

 •  بازنگری و بررسی  سیاست های فایروال بمنظور اطمینان از بلاک شدن تمامی پورت های غیر ضروری(  مثلا” پورت ۱۱۱ ( portmap ) و پورت ۲۰۴۹ ( Rpc.nfsd ) ) .امکان دستیابی به سرویس دهندگان NFS و NIS ، می بایست صرفا” از طریق سرویس گیرندگان مجاز انجام شود.
 • بررسی لازم در خصوص استفاده از NFS بر روی یک پروتکل ایمن نظیر SSH . در این رابطه می توان از آدرس  http://www.math.ualberta.ca/imaging/snfs/  استفاده نمود .
 • نصب تمامی patch های ارائه شده توسط تولید کنندگان و یا ارتقاء  سرویس دهندگان NIS و  NFS به آخرین نسخه موجود. برای آگاهی از اطلاعات  مربوط به نصب و  پیکربندی یونیکس با لحاظ نمودن مسائل امنیتی مضاعف ، می توان از آدرس UNIX Security Checklist  استفاده نمود.
 • غیر فعال نمودن NFS و NIS مربوط به deamons بر روی سیستم هائی که مختص یک سرویس دهنده NFS و یا NIS طراحی و تائید نشده اند . بمنظور پیشگیری لازم در اینخصوص می توان سرویس های  NIS و یا NFS ( و یا هر دو آنان ) را  از روی سیستم حذف نمود.

دهمین نقطه آسیب پذیر : ( Open Secure Sockets Layer (SSL
کتابخانه OpenSSL  ( بصورت Open source است ) ، نرم افزاری رایج  بمنظور افزدون امنیت رمزنگاری به برنامه ها ئی است که از طریق شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند .سرویس دهنده  آپاچی ، مهمترین وشناخته ترین برنامه استفاده کننده از  پکیج فوق می باشد ( بمنظور حمایـت از  hhtps ، ارتباط بر روی پورت ۴۴۳ ) . برنامه های متعدد دیگر با انجام برخی تغییرات ، استفاده از  OpenSSL بمنظور افزایش امنیـت اطلاعات مبادله شده در یک شبکه را در دستور کار خود قرار داده اند .

برنامه های متعددی بمنظور ارائه امنیت رمزنگاری در ارتباط با یک Connection از OpenSSL استفاده می نمایند . مهاجمان در اغلب موارد در مقابل هدف قرار دادن مستقیم OpenSSL ، برنامه هائی را برای حملات خود انتخاب می نمایند که از OpenSSL  استفاده می نمایند . یکی از اهداف مهاجمین در این رابطه ، سرویس دهنده آپاچی است که از OpenSSL استفاده می نماید . برنامه هائی دیگر نظیر: mail ، openldap,CUPS     که از OpenSSL استفاده می نمایند نیز در معرض تهاجم قرار خواهند داشت .
OpenSSL دارای نقاط آسیب پذیر متعددی بوده که می توان به چهار نمونه مهم آنان اشاره نمود :   مورد اول ، مورد دوم ، مورد سوم ، مورد چهارم  . مهاجمان با  استفاده از نقاط آسیب پذیر فوق، قادر به اجرای کد دلخواه بعنوان کاربر کتابخانه OpenSSL می باشند.

سیستم های عامل در معرض تهدید
هر یک از سیستم های یونیکس و یا لینوکس که بر روی آنان نخسه OpenSSL 0.9.7 و یا  قبل از آن اجراء می گردد، در معرض این آسیب قرار خواهند داشت .

نحوه تشخیص آسیب پذیری سیستم
در صورتیکه نسخه version 0.9.7a و یا قبل از آن  نصب شده باشد ، سیستم در معرض تهدید و آسیب قرار خواهد داشت . در این رابطه می توان از دستور OpenSSL version ، بمنظور آگاهی از شماره نسخه نرم افزار نصب شده ، استفاده نمود.

نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر
بمنظور حفاظت در مقابل نقطه آسیب پذیر فوق ، موارد زیر پیشنهاد می گردد :

 • ارتقاء به آخرین و جدیدترین نسخه OpenSSL  . در صورتیکه OpenSSL بهمراه سیستم عامل نصب شده است ، از تولیدکننده سیستم عامل مربوطه می بایست آخرین نسخه مربوطه را  دریافت و آن را  بر روی سیستم  نصب نمود.
 • در صورت امکان ، از ipfilter و سایر ابزارهای موجود در این زمینه  بمنظور اعمال محدودیت در رابطه با  سیستم هائی که می بایست به سرویس دهنده  OpenSSL متصل گردند ،استفاده شود .

 

پیشنهاد می کنیم :  دانلودرایگان مقاله آموزش‌الکترونیکی
آموزش ICDL آموزش برنامه‌‌نویسی آموزش ریاضی عمومی ۱
آموزش اکسل Excel آموزش طراحی سایت آموزش ریاضی عمومی ۲
آموزش آفیس Office آموزش ساخت بازی موبایل آموزش مهارت های تند خوانی
آموزش تایپ ده انگشتی آموزش برنامه‌‌نویسی اندروید آموزش نرم افزارهای Adobe
آموزش مهارت برای بازار کار آموزش برنامه‌‌نویسی پروژه محور آموزش ارائه و طراحی اسلاید
آموزش زبان های خارجی آموزش راه‌اندازی و مدیریت سایت آموزش آمار و احتمال مهندسی
آموزش طراحی 3D و متحرک سازی آموزش طراحی و گرافیک کامپیوتری آموزش ساخت انیمیشن و تدوین فیلم
● استخدام در فرادرس ● آموزش های رایگان ● تبلیغات کلیکی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 26 = 31

بستن