مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

دانلودرایگان نمونه قراردادموافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات , ساختمان و نصب

0

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)  تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب

 

این موافقت نامه , در تاریخ ……………………… بین ……………………. به نشانی ……………………………… که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو  …………….. و …………….. که با شماره ………………….. در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران و با شماره …………….. , در شهر ………………….. , کشور ……………….. به ثبت رسیده است و در این پیمان , پیمانکار نامیده می شود , به نشانی …………………….. از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است , منعقد می گردد .

در این موافقت نامه , کلمات و عبارت ها , دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان , به آنها اطلاق شده است .

ماده ۱٫ موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی , تأمین مصالح و تجهیزات , انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات , به شرح درج شده در پیوست ۱۰ , برای احداث ………………….. واقع در ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما , در موارد لزوم , طبق پیوست ۱۶ است .

ماده ۲٫ اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع , پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هریک , به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند .

  • موافقت نامه
  • پیوست ها
  • شرایط عمومی
  • شرایط خصوصی
  • سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان , در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.

ماده ۳٫ مبلغ پیمان

۳-۱- مبلغ پیمان در برابر انجام تعهدات پیمانکار , مبلغ پیمان را که شامل بخش های زیر است , به پیمانکار می پردازد :

مبلغ ریالی : ………………………………………………………………………………………………………………..

مبلغ ارزی : …………………………………………………………………………………………………………………

تفکیک مبلغ پیمان , طبق پیوست ۱ , است .

۳-۲- مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر , مقطوع است .

۳-۲-۱- تغییرکار موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی .

هزینه تغییرات کارها , طبق فهرست بهای درج شده در پیوست ۳ , و اندازه گیری تغییرات , محاسبه می شود .

۳-۲-۲- کارهای فهرست بهایی  .

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست بهایی باشد , مبلغ پیمان در این بخش از کارها , مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه گیری کارهای انجام شده ی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها ( پیوست ۲ ) , محاسبه می‌شود .

۳-۲-۳- تعدیل

هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان , تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد .

۳-۲-۴- مبلغ (مبالغ) به شرح زیر , که به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده ۵۴ شرایط عمومی) , برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات , به شرح پیوست ۱۷ در نظر گرفته شده است .

مبلغ ریالی : ………………………………………………………………………………………………………………..

مبلغ ارزی : …………………………………………………………………………………………………………………

۳-۳- مبلغ پیمان , شامل تأمین لوازم یدکی دوره های پیش راه اندازی و …………………….. ساله بهره برداری , به شرح پیوست ۱۱ , به وسیله پیمانکار است .

ماده ۴٫ نحوه پرداخت

۴-۱- پرداخت به پیمانکار , طبق پیوست ۵ انجام می شود .

۴-۲- در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است , نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ های مربوط , طبق پیوست ۷ است .

ماده ۵٫ تاریخ تنفیذ , شروع کار و مدت پیمان

۵-۱- تاریخ نافذ شدن پیمان , پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات , و بعد از تحقق شرایط زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حداکثر ۹۰ روز پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات , دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان , توافق کنند . هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند , تضمین های تسلیم شده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می شود و با او تسویه حساب می گردد .

۵-۲- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان , شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . در غیر این صورت , پیمانکار در پایان مهلت ۳۰ روز , کار را شروع می نماید .

۵-۳- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار , ………………… روز است .

جزئیات مقاطع زمانی قسمت های اصلی کار (Milestone) , در پیوست ۱۴ مشخص شده است .

تغییرات مدت اجرای کار , تابع ماده ۴۵ شرایط عمومی خواهد بود .

۵-۴- خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار .

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار ( ماده ۶۶ شرایط عمومی ) , در اتمام طبق برنامه کاریا قسمت های اصلی آن , تأخیر پیش آید , خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , از پیمانکار وصول می شود . مجموع مبلغ مربوطه به این نوع تأخیرها , از ……………. درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

۵-۵- هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار , پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند , به ازای هر روز تسریع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می شود .

ماده ۶٫ حد مسئولیت مالی پیمانکار  (Maximum Liability)

حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان ( موضوع ماده ۷۴ شرایط عمومی ) , معادل ……………….. درصد از مبلغ پیمان است .

ماده ۷٫ مشاور کارفرما

مشاور کارفرما , در ارتباط با ماده ۵۰ شرایط عمومی ………………… به نشانی ……………….. است .

حدود اختیارات مشاور کارفرما , در پیوست ۸ بیان شده است .

نماینده کارفرما                                 نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام                                         نام

سمت                                        سمت

امضا                                       امضا

مهر

 

 

 

 

 

 

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات