مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

اصطلاحاتی برای بیان احساسات و ایده ها در زبان انگلیسی

0

I think” 

 فکر می کنم

I feel that

… احساس می کنم که

In my opinion

 به نظر من

As far as I’m concerned

تا آنجا که به من مربوط می شود

As I see it

 این طور که می بینم

In my view

از نقطه نظر من

I tend to think that

 من فکر می کنم که

I’m absolutely convinced that” …

 من کاملا معتقدم که

I’m sure that

من مطمئنم که

I strongly believe that

من شدیدا باور دارم که

I have no doubt that” .

 من هیچ شکی ندارم که

What do you think?”

تو چی فکر میکنی؟

What’s your view?” 

نقطه نظرت چیه؟

How do you see the situation?”

وضعیت رو چطور می بینی؟  

[تعداد: ۱   میانگین: ۵/۵]
اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات