دانشگاه پیام نور تیران

     

اصفهان – تیران – روبروی دادگستری – پلاک ۱۲ کد پستی : ۸۵۳۱۹۵۳۱۴۳  صندوق پستی : ۱۸۴/۸۵۳۱۵

پست الکترونیکی :   info@tr.isfpnu.ac.ir      قسمت اداری :۴۲۲۲۵۵۹۲ – ۰۳۱

اداره آموزش : ۴۲۲۲۵۵۹۳             دورنگار : ۴۲۲۲۵۵۲۲

.

دانشگاه پیام نور تیران

.

معرفی دانشگاه پیام نور تیران :

دانشگاه پیام نور مرکز تیران در سال تحصیلی ۸۰-۷۹ با مجموعه ارزشها و اهدافی همچون اعتقاد به دانشگاهی پژوهنده و دانائی محور، فراهم نمودن محیطی مناسب برای دانشجویان، تربیت نیروی متخصص و تلاش جهت موفقیت دانشجویان به کمک مسئولین و خیرین نیکوکار شهر و با یک رشته تحصیلی شکل گرفت این دانشگاه در حال حاضر دارای ۳۹ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی می باشد .

.

.

رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور تیران :

  مقطع کارشناسی

۱-مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

۲-مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

۳-مهندسی فناوری اطلاعات

۴-علوم کامپیوتر

۵-ریاضی کاربردی

۶-ریاضیات و کاربردها

۷-مهندسی اقتصاد کشاورزی

۸-مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

۹-مهندسی آب و خاک

۱۰-مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

۱۱-مهندسی علوم کشاورزی

۱۲-مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی

۱۳-مهندسی صنایع

۱۴-مهندسی معماری

۱۵-مهندسی مدیریت اجرایی

۱۶-مهندسی عمران-عمران

۱۷-مهندسی مکانیک

۱۸-مهندسی مدیریت پروژه

۱۹-فیزیک هسته ای

۲۰-فیزیک (جامد)

۲۱-مدیریت بازرگانی

۲۲-مدیریت دولتی

۲۳-مدیریت صنعتی

۲۴-مدیریت جهانگردی

۲۵-حسابداری

۲۶-حقوق

۲۷-علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی)

۲۸-علوم تربیتی (پیش دبستانی)

۲۹-مترجمی زبان

۳۰-روانشناسی

۳۱-علوم اقتصادی

۳۲-علوم اجتماعی (پژوهشگری)

۳۳-علوم اجتماعی (برنامه ریزی و رفاه)

۳۴-تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳۵-الهیات (فقه و مبانی حقوق)

۳۶-جغرافیا ( برنامه ریزی شهری)

۳۷-جغرافیا (ژئومورفولوژی)

۳۸-شیمی کاربردی

۳۹-مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی

                                                                      مقطع کارشناسی ارشد

۱- جغرافیا برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن

.

.

دانشگاه پیام نور تیران