آرشیو : کارشناسی ارشد

دانلود رایگان جزوه ریاضیات پیشرفته دانشگاه علامه مجلسی اصفهان

دانلود رایگان جزوه ریاضیات پیشرفته دانشگاه علامه مجلسی اصفهان

دانلود جزوه رمز فایل : www.jozveha.com توضیح فایل : جزوه اسکن شده درس ریاضیات پیشرفته دانشگاه علامه مجلسی اصفهان

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه ریاضیات پیشرفته دکتر مصطفی جعفری

دانلود رایگان جزوه ریاضیات پیشرفته دکتر مصطفی جعفری

دانلود جزوه رمز فایل : www.jozveha.com توضیح فایل : جزوه درس ریاضیات پیشرفته دکتر جعفری مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انتقال جرم پیشرفته دکتر ارجمند

دانلود رایگان جزوه انتقال جرم پیشرفته دکتر ارجمند

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس و بسیار خوانا ارئه شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت هدایت پیشرفته دکتر باهری

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت هدایت پیشرفته دکتر باهری

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : جزوه انتقال حرارت پیشرفته (هدایت) دکتر علیرضا باهری

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com    

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته دکتر ملک زاده

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته دکتر ملک زاده

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه در ۲ قسمت مجزا, فایل پاورپوینت و جزوه دست نویس ارائه شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس ارائه شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته تربیت مدرس

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته تربیت مدرس

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : جزوه انتقال حرارت پیشرفته دانشگاه تربیت مدرس

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)

دانلود رایگان جزوه انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com    

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر دمیرچی

دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر دمیرچی

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس و در ۵ فصل ارائه شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته ۱

دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته ۱

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس ارئه شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته ۲

دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته ۲

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس ارائه شده است

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر عزیزی

دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر عزیزی

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس ارائه شده و اسکن جزوه می باشد.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر اعتمادی

دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر اعتمادی

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر شهرام اعتمادی

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته ۳

دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته ۳

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه در فرمت پاورپوینت که به pdf تبدیل شده اند و در ۶ فصل ارائه ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر رشتچیان

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر رشتچیان

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر رشتچیان دانشگاه شریف,این جزوه به زبان انگلیسی ارائه شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر علوی

دانلود رایگان جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر علوی

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس ارائه شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر باهری

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر باهری

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر علیرضا باهری دانشگاه آزاد واحد دزفول

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر محمدی

دانلود رایگان جزوه مکانیک سیالات پیشرفته دکتر محمدی

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : این جزوه به صورت دست نویس ارائه شده است

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه مکانیک محیط های پیوسته دکتر یزدانی

دانلود رایگان جزوه مکانیک محیط های پیوسته دکتر یزدانی

دانلود رمزفایل : www.jozveha.com توضیح در مورد جزوه : جزوه مکانیک محیط های پیوسته دکتر مجتبی یزدانی دانشگاه صنعتی سهند

ادامه مطلب
قالب تفریحی