آرشیو : منابع آزمون

منابع المپیاد زیست شناسی

منابع المپیاد زیست شناسی

منابع فصول مورد نیاز کتاب زیست شناسی‌ سال اول دبیرستان کامل کتاب زیست شناسی‌ سال دوم دبیرستان کامل کتاب زیست شناسی‌ سال سوم دبیرستان کامل ...

ادامه مطلب
منابع المپیاد نجوم

منابع المپیاد نجوم

در اینجا قصد دارم منابع را به تفکیک مباحث معرفی کنم.   نجوم کروی: ۱)      نجوم کروی نوشته ی اسمارت: متنش را خوب بخوانید چون ...

ادامه مطلب
منابع المپیاد فیزیک

منابع المپیاد فیزیک

منابع اگرچه سوال‌های مرحله اول و دوم المپیادهای صرفا بر پایه کتاب‌های درسی است و نیاز به اطلاعاتی بیشتر از آن ندارد، ولی در عمل ...

ادامه مطلب
منابع المپیاد ریاضی

منابع المپیاد ریاضی

گستردگی منابع مطالعاتی المپیاد ریاضی، حتی برای کسی که با المپیاد های علمی آشنایی ندارد روشن است. اما وقت محدود مطالعه، فرصت استفاده از همه ...

ادامه مطلب
منابع المپیاد شیمی

منابع المپیاد شیمی

معرفی منابع منابع مختلف و فراوانی برای مطالعه در دسترسند. شاید بالغ بر ۱۰۰ کتاب در این زمینه وجود داشته باشند. اما بعضی از آن ...

ادامه مطلب
منابع المپیاد ادبی

منابع المپیاد ادبی

توضیح ۱: در فهرست منابع درسی، عبارت‌های داخل قلّاب بدین‌معنی‌اند که هر کتاب در کدام پایه و رشته تدریس می‌شود. توضیح ۲: برای دانلود کتاب‌های درسی می‌توانید بر ...

ادامه مطلب
منابع المپیاد کامپیوتر

منابع المپیاد کامپیوتر

به صورت کلی کتاب هایی که در زمینه المپیاد کامپیوتر هستند مسئله محورند و توضیحات بسیار مختصر و بعضا ساده ای دارند که از همین ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی دریا

منابع آزمون دکتری مهندسی دریا

نام دروس امتحانی دکتری مهندسی دریا (کد ۲۳۱۸) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضیات، ۲- مقاومت مصالح، ۳- ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی نفت

منابع آزمون دکتری مهندسی نفت

نام دروس امتحانی دکتری مهندسی نفت (کد ۲۳۱۰) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- زمین شناسی، ۲- خواص سنگ ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری فناوری نانو

منابع آزمون دکتری فناوری نانو

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری فناوری نانو (کد ۲۳۱۹) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضی عمومی، ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی معدن

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی معدن (کد ۲۳۰۶) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- زمین شناسی ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست (کد ۲۳۱۶) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضیات، ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری (کد ۲۳۰۳) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضیات، ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی

منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی (کد ۲۳۱۴) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- فیزیک الیاف، ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای (کد ۲۳۱۵) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضیات ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی

منابع آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی (کد ۲۳۱۷) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی برق

منابع آزمون دکتری مهندسی برق

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی برق (کد ۲۳۰۱) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضی مهندسی، ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی عمران

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی عمران (کد ۲۳۰۲) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ریاضیات، ۲- ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر (کد ۲۳۱۲) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- ساختمان داده ...

ادامه مطلب
منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع

منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع (کد ۲۳۰۹) عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- مبانی آمار ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی