آرشیو : مقاله رشته برق

مقاله امواج الکترومغناطیسی

مقاله امواج الکترومغناطیسی

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
مقاله الکترومغناطیس

مقاله الکترومغناطیس

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com

ادامه مطلب
مقاله اجسام فرومغناطیس

مقاله اجسام فرومغناطیس

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
مقاله اثر مغناطیسی جریان الکتریکی

مقاله اثر مغناطیسی جریان الکتریکی

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
مقاله آشنایی با تاسیسات الکتریکی

مقاله آشنایی با تاسیسات الکتریکی

دانلود رمز فایل :www.jozveha.com مقاله آشنایی با تاسیسات رشته الکتریکی از دانشگاه آزاد اردبیل که استاد راهنمای آن آقای دکتر اشکواری می باشد

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله بررسی مقره های مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق خوزستان

دانلود رایگان مقاله بررسی مقره های مورد استفاده در شبکه های توزیع نیروی برق خوزستان

رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله بررسی و تحلیل محاسبه نیروی باد در استاندارد بارگذاری خطوط انتقال نیروی ایران بر اساس معیارهای استانداردEC60826

دانلود رایگان مقاله بررسی و تحلیل محاسبه نیروی باد در استاندارد بارگذاری خطوط انتقال نیروی ایران بر اساس معیارهای استانداردEC60826

رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله علل رواج استفاده از پوشش عایقی سیلیکونی RTV  ونکاتی راجع به آن

دانلود رایگان مقاله علل رواج استفاده از پوشش عایقی سیلیکونی RTV ونکاتی راجع به آن

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله اثرات زیست محیطی خطوط انتقال نیرو بر محیط اطراف ، انسان وسایر مجودات زنده

دانلود رایگان مقاله اثرات زیست محیطی خطوط انتقال نیرو بر محیط اطراف ، انسان وسایر مجودات زنده

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله مقاله:طراحی و ساخت مقره سوزنی اتکائی ۲۰ کیلوولت یکپارچه و مقایسه آن با مقره سوزنی ۲۰ کیلوولت دوتکه

دانلود رایگان مقاله مقاله:طراحی و ساخت مقره سوزنی اتکائی ۲۰ کیلوولت یکپارچه و مقایسه آن با مقره سوزنی ۲۰ کیلوولت دوتکه

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله تجارب بهره برداری مقره های فشار قوی کمپوزیت در خطوط انتقال و فوق توزیع ایران

دانلود رایگان مقاله تجارب بهره برداری مقره های فشار قوی کمپوزیت در خطوط انتقال و فوق توزیع ایران

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله تاثیر ساختار برج و مقاومت زمین در امپدانس توالی صفر خطوط انتقال

دانلود رایگان مقاله تاثیر ساختار برج و مقاومت زمین در امپدانس توالی صفر خطوط انتقال

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر مقاومت زمین برج های انتقال نیرو در وقوع تخلیه الکتریکی

دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر مقاومت زمین برج های انتقال نیرو در وقوع تخلیه الکتریکی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله معرفی آزمون های پیرسازی به عنوان روشی موثر جهت ارزیابی کیفیت و کارایی تجهیزات پلیمری و بررسی روند تکامل این آزمونها در استاندارد های بین المللی

دانلود رایگان مقاله معرفی آزمون های پیرسازی به عنوان روشی موثر جهت ارزیابی کیفیت و کارایی تجهیزات پلیمری و بررسی روند تکامل این آزمونها در استاندارد های بین المللی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله بررسی مزایا،کاربرد و مشکلات خطوط انتقال HVDC

دانلود رایگان مقاله بررسی مزایا،کاربرد و مشکلات خطوط انتقال HVDC

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله اندازه گیری راه دور فلش خطوط انتقال و دمای هادی ها با استفاده از تکنولوژی LiDAR

دانلود رایگان مقاله اندازه گیری راه دور فلش خطوط انتقال و دمای هادی ها با استفاده از تکنولوژی LiDAR

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله تأثیر سیستم زمین برج در هماهنگی عایقی خطوط انتقال هوایی

دانلود رایگان مقاله تأثیر سیستم زمین برج در هماهنگی عایقی خطوط انتقال هوایی

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله  بررسی قابلیت استفاده از تکنولوژی HVDC در ایران

دانلود رایگان مقاله بررسی قابلیت استفاده از تکنولوژی HVDC در ایران

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله روش های بصری برای تشخیص مقره های پلیمری معیوب

دانلود رایگان مقاله روش های بصری برای تشخیص مقره های پلیمری معیوب

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
دانلود رایگان مقاله یک روش جدید برای حذف فلیکر ولتاژ کوره های قوس AC

دانلود رایگان مقاله یک روش جدید برای حذف فلیکر ولتاژ کوره های قوس AC

دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com

ادامه مطلب
قالب تفریحی