آرشیو : جزوات پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه بال برینگ ها ( برینگ های غلتکی ) پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه بال برینگ ها ( برینگ های غلتکی ) پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه بال برینگ ها ( برینگ های غلتکی )  پالایشگاه اصفهان که در مورد طبقه بندی کاربرد ها مونتاژ و ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه اصول کار دستگاه های سانترفیوژ جدا کننده آب و روغن پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه اصول کار دستگاه های سانترفیوژ جدا کننده آب و روغن پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه تایپ شده اصول کار دستگاه های سانترفیوژ جدا کننده آب و روغن پالایشگاه اصفهان که توسط مهندس مهدی نصر آزادانی ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه اصول نگهداری و تعمیر نوین پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه اصول نگهداری و تعمیر نوین پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه اصول نگهداری و تعمیر نوین  پالایشگاه اصفهان توسط مهندس مهدی نصر آزادانی تهیه شده و در این پست قرار ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه انواع آب بند های صنعتی

دانلود رایگان جزوه انواع آب بند های صنعتی

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه انواع آب بند های صنعتی  پالایشگاه اصفهان که در مورد شناخت و اصول کار انواع آب بند های مورد ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه اصول و روش های هم محوری دستگاه های ماشین آلات دوار پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه اصول و روش های هم محوری دستگاه های ماشین آلات دوار پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه اصول و روش های هم محوری دستگاه های ماشین آلات دوار پالایشگاه اصفهان که توسط مهندس مهدی نصر آزادانی ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه مکانیکال سیل ها پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه مکانیکال سیل ها پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه مکانیکال سیل ها  پالایشگاه اصفهان توسط مهندس مهدی نصر آزادانی تهیه شده و  در این پست قرار داده ایم.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه روغن های روانکار صنعتی پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه روغن های روانکار صنعتی پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه روغن های روانکار صنعتی پالایشگاه اصفهان  که شامل شناخت انواع - روش تولید -خواص طبقه بندی -سطح کیفیت - ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه کمپرسور های کریز از مرکز  پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه کمپرسور های کریز از مرکز پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه کمپرسور های کریز از مرکز  پالایشگاه اصفهان  که شامل ساختمان - انواع - اصول کار - قطعات - بهره ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه پمپ ها پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه پمپ ها پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه پمپ ها  پالایشگاه اصفهان که در مورد انواع اصول کار - بهره برداری-  تعمیرات و عیب یابی که توسط ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه ارتعاشات پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه ارتعاشات پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه تایپ شده ارتعاشات و کاربرد های آن در آنالیز عیوب دستگاه ها  و ماشین آلات دانشگاه اصفهان که توسط ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه تعمیرات تخصصی ماشینری پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه تعمیرات تخصصی ماشینری پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه تعمیرات تخصصی ماشینری پالایشگاه اصفهان که گزیده ای از مشکلات و پیش آمده روی ماشین آلات مشتمل بر نکات ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه عیب یابی مکانیکال سیل ها پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه عیب یابی مکانیکال سیل ها پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها پالایشگاه اصفهان بر اساس مشاهدات عینی قطعات باز شده توسط مهندس مهدی نصرآزادانی ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه آب بند های گازی خشک پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه آب بند های گازی خشک پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه آب بند های خشک  پالایشگاه اصفهان  که  مقدمه ای بر سیستم های آب بندی کمپرسور های گریز از مرکز ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه تعمیرات بر اساس کار ماشین پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه تعمیرات بر اساس کار ماشین پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه تعمیرات بر اساس کار ماشین  پالایشگاه اصفهان که در مقدمه ای بر آنالیز ارتعاشات - آنالیز صوت و آنالیز ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه کمپرسور های جابه جایی مثبت پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه کمپرسور های جابه جایی مثبت پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه کمپرسورهای جابه جایی مثبت  پالایشگاه اصفهان مهندس مهدی نصر آزادانی در این پست قرار داده ایم.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه توربین های بخار پالایشگاه اصفهان

دانلود رایگان جزوه توربین های بخار پالایشگاه اصفهان

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه توربین های بخار که شامل اصول کار انواع قطعات بهره برداری - تعمیرات و عیب یابی پالایشگاه اصفهان که ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی