آرشیو : جزوات دانشگاه و اساتید برتر رشته عمران

دانلود رایگاه جزوه درس آمار و احتمالات دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگاه جزوه درس آمار و احتمالات دکتر عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس درس آمار و احتمالات دکتر عرب زاده  مدرس دانشگاه امیرکبیر

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه ۱ دکتر عباسی دانشگاه تهران

دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه ۱ دکتر عباسی دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس و عالی درس تحلیل سازه ۱ از دکتر عباسی مدرس  دانشگاه تهران را تهبه و در این پست ...

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه ۲ دکتر عباسی دانشگاه تهران

دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه ۲ دکتر عباسی دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس و عالی درس تحلیل سازه ۲ دکتر عباسی مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه ۲ دکتر  عطار نژاد دانشگاه تهران

دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه ۲ دکتر عطار نژاد دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس و عالی درس تحلیل سازه ۲ دکتر عباسی مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت

دانلود رایگاه جزوه درس تحلیل سازه دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه بسیار عالی و تایپ - دستنویس که همراه نکات و همچنین تست های حل شده کنکور برای فهم بیشتر ...

ادامه مطلب
دانلود رایگاه جزوه درس مکانیک خاک دکتر میرقاسمی دانشگاه تهران

دانلود رایگاه جزوه درس مکانیک خاک دکتر میرقاسمی دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com بدون توضیح..

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس مهندسی آب و فاضلاب دکتر نائینی دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس مهندسی آب و فاضلاب دکتر نائینی دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه درس مهندسی آب و فاضلاب دکتر نائینی مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس بتن ۲ دکتر محمود زاده دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس بتن ۲ دکتر محمود زاده دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس بتن ۲ دکتر محمود زاده مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس بتن ۱ دکتر محمود زاده دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس بتن ۱ دکتر محمود زاده دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس و عالی درس بتن ۱ دکتر محمود زاده مدرس دانشگاه تهران در این پست قرار داده شده است.

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس بناهای آبی دکتر منتظری دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس بناهای آبی دکتر منتظری دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه درس بناهای آبی دکتر منتظری مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس دینامیک دکتر مهدی قاسمیه دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس دینامیک دکتر مهدی قاسمیه دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس دینامیک دکتر مهدی قاسمیه مدرس  دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس ساختمان های فولادی ۲دکتر صادق آذر دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس ساختمان های فولادی ۲دکتر صادق آذر دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه درس ساختمان های فولادی ۲ دکتر صادق آذر مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس دینامیک۲ دکتر اوحدی دانشگاه امیر کبیر

دانلود رایگان جزوه درس دینامیک۲ دکتر اوحدی دانشگاه امیر کبیر

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس دینامیک۲ دکتر اوحدی دانشگاه امیر کبیر

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس ساختمان های فلزی ۱ دکتر صادق آذر دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس ساختمان های فلزی ۱ دکتر صادق آذر دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس ساختمان های فلزی ۱ دکتر صادق آذر مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه دکتر زعفرانی دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه دکتر زعفرانی دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه دکتر زعفرانی مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۲ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس مقاومت مصالح ۲ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه دستنویس و کامل درس مقاومت مصالح ۲ از دکتر جوهر زاده  مدرس دانشگاه تهران در این پست قرار داده ...

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس طراحی سازه های بتونی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت

دانلود رایگان جزوه درس طراحی سازه های بتونی دکتر حسین زاده دانشگاه علم و صنعت

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس طراحی سازه های بتونی دکتر حسین زاده مدرس دانشگاه علم و صنعت

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس دینامیک سازه ها دکتر خسروبرگی دانشگاه تهران

دانلود رایگان جزوه درس دینامیک سازه ها دکتر خسروبرگی دانشگاه تهران

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس دینامیک سازه ها دکتر خسروبرگی مدرس دانشگاه تهران

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس سازه های فولادی دکتر حسن زاده دانشگاه علم و صنعت

دانلود رایگان جزوه درس سازه های فولادی دکتر حسن زاده دانشگاه علم و صنعت

دانلود رمز فایل : www.jozveha.com جزوه درس سازه های فولادی دکتر حسن زاده مدرس دانشگاه علم و صنعت

ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه درس مکانیک سیالات ۱ دکتر جیرانی دانشگاه امیرکبیر

دانلود رایگان جزوه درس مکانیک سیالات ۱ دکتر جیرانی دانشگاه امیرکبیر

دانلود قسمت اول دانلود قسمت دوم رمز فایل :  www.jozveha.com جزوه درس مکانیک سیالات ۱ دکتر جیرانی مدرس دانشگاه امیرکبیر

ادامه مطلب
قالب تفریحی