منابع آزمون

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی (کد ۲۱۱۸)

عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: ۱- متون نظم، ۲- متون نثر، ۳- کلیات ادبی (دستور، بلاغت، عروض و تاریخ ادبیات).
رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای می توانند در این کدرشته شرکت کنند
۱) زبان و ادبیات فارسی (تمامی گرایش ها) -زبان و ادبیات فارسی -زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان -زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی -زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

 

منابع آزمون دکتری سراسری زبان و ادبیات فارسی (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال ۹۵)
زبان انگلیسی:
۱ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف

استعداد تحصیلی:
۱- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف

مجموعه دروس تخصصی:
متون نظم:۱ـ کتاب مدرسان شریف

۲ـ شاهنامه (جلد ۱) چاپ مسکود یا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسی جلد اول با شرح و توضیح جوینی، بهین نامه بازتان از دکتر جعفر یاحقی، غمنامه رستم و سهراب و رزم نامه رستم و اسفندیار مثنوی (دفتر اول) به تصحیح نیکلسن، با استفاده از توضیحات دکتر شعار انوری و یا توضیحات دکتر منصور رستگار فسایی

۳ـ مخزن‌الاسرار نظامی، بوستان سعدی، با شرح و توضیح دکتر خزائلی غزلیات حافظ، شرح دکتر خطیب رهبر، حافظ نامه بهاء‌الدین خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ از خرمشاهی، مجموعه مقالات دکتر داد درباره حافظ «مجموعه مقالات» نشر دانش درباره حافظ

۴ـ حدیقه و دیوان سنایی، منطق‌الطیر عطار (چاپ دکتر مشکور، دکتر گوهرین)، گزیده منطق‌الطیر و شیخ صنعان هر دو شاهکارهای ادب فارسی، مثنوی، دفتر اول؛ شرح مثنوی شریف از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دکتر سید جعفر شهیدی، احادیث مثنوی «فروزانفر» و «آیات مثنوی» درگاهی از نشر امیرکبیر، قصاید خاقانی، گزیده خاقانی از دکتر ضیاء‌الدین سجادی، «شرح مشکلات اشعار خاقانی» اثر مرحوم سجادی ، از کتاب برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی، مقدمه کتاب و نمونه‌های منتخب از کلیله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا از فرهنگ عبارت‌های متون مصنوع اثر دکتر مدبری، برای رفع دشواری‌ها و مشکلات فنی و مصنوع استفاده شود. از فرهنگ فارسی اثر مرحوم دکتر محمد معین به ویژه بخش دوم، نیمه دوم ج ۴ برای معانی ترکیبات عربی مستعمل در متون فارسی استفاده شود.

۵ـ قابوس نامه گزیده دکتر یوسفی

۶ـ سیاست نامه دکتر شعار

متون نثر (جلد ۱ و ۲):۱ـ کتاب مدرسان شریف

۲ـ تاریخ بیهقی، گلستان سعدی ـ کلیله و دمنه، چهار مقاله نظامی عروضی تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول)، مرزبان نامه (نیمه اول کتاب) ـ مرصادالعباد، تاریخ بیهقی؛ گزینه تاریخ بیهقی ” دبیر سیاقی، نرگس رولن پور، خطیب رهبر با استفاده از کتاب آقای منوچهر دانش پژوه”،

۳ـ کلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوی، با تأکید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت و در تجزیه و ترکیب و اعراب گذاری چهار مقاله به تصحیح دکتر محمد معین (مقدمه، باب بیری و شاعری)

۴ـ مرزبان نامه، به ویژه باب چهارم، جهانگشای جوینی، جلد اول با استفاده از گزیده دکتر شعار، گزیده دکتر یداله شکری از مجموعه شاهکارهای ادب فارسی، گزیده دکتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تأکید بر لغات مفعولی و دقت در عبارات عربی گلستان به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر، با تأکید بر اشعار عربی، آیات و امثال

۵ـ سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق

۶ـ قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر

کلیات ادبی (دستور، بلاغت، عروض و تاریخ ادبیات) :۱- کتاب مدرسان شریف

دستور: دستور زبان فارسی ۲، تألیف دکتر حسن انوری، دکتر حسن احمدی گیوی

تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات ایران، دکتر صفا با تلخیص محمد ترابی، از صبا تا نیما یحیی آیین پور

بدیع: نگاهی تازه به بدیع، دکتر سیروس شمیسا

بیان: بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا ـ معانی و بیان دکتر جلیل تجلیل

معانی‌: بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا

قافیه و عروض: آشنایی با عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا

سبک‌شناسی: سبک‌شناسی نظم و سبک‌شناسی نثر، دکتر سیروس شمیسا

نگارش و ویرایش: نگارش و ویراش، سمیعی گیلانی

۲- منابع تکمیلی:

۱ـ دستور دکتر خیام‌پور، دستور تاریخی مختصر زبان فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی

۲ـ فنون بلاغت و صناعات ادبی

۳ـ شناخت شعر دکتر شاه حسینی

۴ـ سبک‌شناسی ملک الشعرای بهار

۵ـ غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + = 24

بستن