زندگی نامه دانشمندان ایران و جهان

زندگینامه ادوین هابل

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (به این مطلب امتیاز بدهید)
)

ادوین هابل یک اخترشناس آمریکاییبود که ابتدا در آکسفورد به تحصیل حقوق پرداخت و سپس به اخترشناسیرویآورد و از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ میلادیدر رصدخانه یرکیز مشغول به کار شد.جنگ جهانیاول وقفه ایدر کارش پدید آورد و متعاقب آن در رصدخانه ماونت ویلسون به کمک تلسکوپ صد اینچیبه انجام رصدهایآسمانیو پژوهشهاینجومیپرداخت.
ویعلاقه خاصیبه سحابیها داشت و در سال ۱۹۲۴ میلادیبا بزرگترین تلسکوپ آن زمان ستارگان درون سحابیآندرومدا را کشف کرد. از آن پس نیز تحقیقات خود را در این زمینه ادامه داد و ثابت کرد که تعدادیاز ستارگان از نوع متغییرهایقیفاووسیهستند. هابل با استفاده از قانون دوره تناوب- درخشندگیفاصله سحابیآندرومدا تا زمین را استنتاج کرد و به این ترتیب مطالعه درباره جهان ماورایکهکشان را بنیاد نهاد و براینخستین بار وجود اجرام سماویبرون کهکشانیرا اعلام داشت.

در سال ۱۹۳۲ موفق شد تا یک خوشهٔ کرویرا در خارج از کهکشان راه شیریو در M31 کشف کند و ثابت کرد که این جرم آسمانیکهکشانیمثل کهکشان ماست او این اجرام را “جهان‌هایجزیره ای”  نامیده بود. ویدرصدد برآمد تا کهکشانها را از رویشکل و از نظر تحول احتمالیطبقه بندیکند. بزرگترین نتیجه ایکه از این کار به دست آورد تحلیلیبود که در سال ۱۹۲۹ میلادیدرباره سرعتهایدور شدن یا نزدیک شدن آنها و انبساط جهان به عمل آورد.

هابل از طریق مشاهدات خود و بررسیانتقال به سرخ کهکشانها و مقایسهٔ آنها با یکدیگر به این نتیجه رسید که “کهکشان‌هایدورتر با سرعت بیشتریدر حال دور شدن هستند” این نتیجه را امروز به عنوان “قانون هابل” می‌شناسیم.

به پاس خدمات و تلاشهایعلمیادوین هابل در اخترشناسیو بویژه کیهان شناسی، ۳۰ سال بعد از مرگش، اولین تلسکوپ فضاییتاریخ را به یاد او “تلسکوپ هابل” نامیدند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن