تماس با ما

ارتباط  با بخش سفارش پروژه :

پست الکترونیک jozveha.com@gmail.com

تلفن تماس : ۰۹۰۲projeha

۰۹۰۲۷۷۶۵۳۴۲


ارتباط با پشتیبانی محتوا :

پست الکترونیک jozveha.com@gmail.com

تلفن تماس:  ۰۹۰۲jozavat

۰۹۰۲۵۶۹۲۸۲۸ (نیکبخت)


ارتباط با مدیریت سایت : 

پست الکترونیک jozveha.com@gmail.com

تلفن تماس : ۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵ ( نیکبخت)


ارتباط با پشتیبانی فنی و تبلیغات :

پست الکترونیک : radair@mihanmail.ir

تلفن تماس : ۰۹۳۹۵۳۰۴۶۱۶ (شجاعی)


سامانه پیامکی انتقاد و پیشنهاد : 

۵۰۰۰۲۳۵۷۹۸


دفتر مرکزی :

تلفن تماس : ۳۴۲۰۱۵۱۳ – ۰۳۱

پشتیبانی : ایران رادا